Verklaring jan 2014 over koers 50PLUS

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op donderdag 8 mei 2014, 2:40.

Verklaring bestuur en Tweede Kamerfractie over koers 50PLUS 28 januari 2014

“ Het bestuur van 50PLUS heeft kennis genomen van het interview van de Tweede Kamerfractieleider Norbert Klein zondag 26 januari in NU.nl. In dit interview werd de indruk gewekt dat ‘de nieuwe kapitein een andere koers zou gaan varen’.

Het bestuur van 50PLUS en de Tweede Kamerleden Norbert Klein en Martine Baay zijn het nadrukkelijk erover eens dat de politieke koers van 50PLUS onveranderd blijft.

Norbert Klein betreurt het dat het interview onbedoeld een andere indruk heeft gewekt. Hij heeft willen aangeven dat in de dagelijkse praktijk ook andere onderwerpen aan de orde komen waarvan verwacht wordt dat 50PLUS een duidelijk standpunt heeft.

Bestuur en Tweede Kamerfractie wijzen erop dat er kort geleden een conceptbeginselprogramma van 50PLUS is gepubliceerd met instemming van het voltallige bestuur en de beide Kamerfracties.

In punt 1 van dit beginselprogramma staat onder meer:

  • De noodzaak van een partij voor 50plussers;* Dat de oudere generatie niet serieus genomen wordt; * Dat ouderen financieel onevenredig worden benadeeld door onevenredige zware ingrepen; * Dat ze op de arbeidsmarkt te snel als te duur en te weinig productief worden beschouwd; * Dat ouderen worden gezien als een lastfactor die profiteert door de pensioenpotten op te souperen; * Ouderen zijn verantwoordelijke en zelfbewuste Nederlanders die het economische en maatschappelijk nut bewijzen door hun grote kennis en ervaring en hun grote vrijwilligersbijdrage.

Vervolgens wordt in punt 2 gesteld dat 50PLUS een brede volkspartij is die het gemeenschappelijk belang zoekt van al diegenen die door alle bevolkingslagen heen de achterstelling van de ouderen onderkennen en willen bestrijden.

Het bestuur en de Tweede Kamerfractie van 50PLUS benadrukken dat het conceptbeginselprogramma dat op 29 maart a.s. door de Algemene Ledenvergadering moet worden vastgesteld de noodzaak van een 50PLUS partij nog eens onderstreept en de onveranderde koers bevestigt. “

Uit de concept Beginselverklaring 50PLUS

Dit concept heeft op het congres 29 maart 2014 de status van start-document gekregen.

Punt “2. Missie

50PLUS is een brede volkspartij die het gemeenschappelijk belang zoekt en verbindt van al diegenen die door alle bevolkingslagen heen de problemen van ouderen onderkennen en willen oplossen. Nu en in de toekomst. 50PLUS is er niet alleen voor de huidige 50plussers, maar voor iedereen die zich in de beginselen van partij herkent. 50PLUS koerst niet af op een generatieconflict, maar streeft naar een evenwichtige behartiging van de belangen van alle generaties. 50PLUS vindt dat iedere 50plusser recht heeft op wonen, inkomen, veiligheid, voeding, zorg, onderwijs en werk. Welzijn is leidend, ruimte is volgend en middelen zijn ondersteunend.

50PLUS is een multi-issue partij. De belangen van de verschillende generaties tellen. Daarbij zijn onderwijs, defensie, innovatie en werkgelegenheid evenzeer belangrijk voor 50PLUS als pensioenen, zorg en koopkracht.”

start document Beginselverklaring

verklaring januari 2014

Interview 7 mei 2014