Gewijzigde motie Sjoerdsma (ter vervanging van 33783, nr.9) over beëindiging van de Nederlandse kernwapentaak - Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Deze gewijzigde motie is onder nr. 10 toegevoegd aan dossier 33783 - Nucleaire ontwapening en non-proliferatie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nucleaire ontwapening en non-proliferatie; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Sjoerdsma (t.v.v. 33783, nr.9) over beëindiging van de Nederlandse kernwapentaak
Document­datum 18-03-2014
Publicatie­datum 18-03-2014
Nummer KST3378310
Kenmerk 33783, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 783

Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Nr. 10

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SJOERDSMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 18 maart 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NAVO een kernwapentaak zal houden zolang kernwapens op deze wereld aanwezig zijn;

constaterende dat Nederland in NAVO-verband een kernwapentaak heeft;

overwegende dat het wenselijk is, nucleaire wapens, waaronder de niet-strategische nucleaire wapens in Europa, terug te dringen en uiteindelijk te elimineren;

verzoekt de regering, in NAVO-verband te pleiten voor de beëindiging van de Nederlandse kernwapentaak,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.