33783 NL - beleidsdossier
Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nucleaire ontwapening en non-proliferatie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

3.

Documenten

(108 stuks)

2 30 oktober 2013, brief, nr. 1     KST337831
Brief regering; Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie
 
2 30 oktober 2013, brief, nr. 2     KST337832
Brief regering; Nederlandse opstelling inzake “de Verklaring tegen het gebruik van nucleaire wapens’ die binnenkort door de VN (Eerste Commissie) wordt afgelegd”
 
2 30 oktober 2013, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST337833
Lijst van vragen en antwoorden; Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de uitspraken van de oud-premiers Lubbers en Van Agt over de aanwezigheid van kernwapens bij Volkel
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.