33847 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 20 januari 2014 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Weekers i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de voorgenomen herziening van het fiscale kader voor pensioenen aan te passen, nadere waarborgen te introduceren om het vereiste van evenwichtige belangenbehartiging ter zake van de premievaststelling te ondersteunen, een nettolijfrente te introduceren voor belastingplichtigen met een pensioengevend inkomen van meer dan € 100.000 en de leeftijdsgrens van de mobiliteitsbonus voor uitkeringsgerechtigden te verhogen van 50 jaar naar 56 jaar.

Het wetsvoorstel is een novelle i bij het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen i.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(84 stuks)

2 20 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1     KST338471
Koninklijke boodschap
 
2 20 januari 2014, koninklijke boodschap, nr. 1    
Koninklijke boodschap
 
2 20 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2     KST338472
Voorstel van wet
 
2 20 januari 2014, voorstel van wet, nr. 2    
Voorstel van wet
 
2 20 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3     KST338473
Memorie van toelichting
 
2 20 januari 2014, memorie van toelichting, nr. 3    
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.