Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 16 januari 2014

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) dinsdag 14 januari 2014
Document­datum 14-01-2014
Publicatie­datum 15-01-2014
Kenmerk 2013A04783
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

Den Haag, 15 januari 2014

DER

STATEN-GENERAAL

Noot:

Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten *)

Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken i.v.m. agendapunt

Volgcommissie(s):

DEF 25

EU i.v.m. agendapunt 12

EZ i.v.m. agendapunt 4

FIN i.v.m. agendapunt 23, 28

i.v.m. agendapunt

I&M 16, 22

KR i.v.m. agendapunt 11

i.v.m. agendapunt

SZW 23, 30

V&J i.v.m. agendapunt 14, 27, 30

i.v.m. agendapunt

WR 9, 22, 28

Activiteit:

Procedurevergadering

Datum:

donderdag 16 januari 2014

Tijd:

uur 13.30 - 14.30

Openbaar/besloten:

openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Brievenlijst

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

1.

Algemene Zaken

2. Agendapunt:

Voordracht ter vervulling van een vacature in de Commissie van

Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 9 januari 2014

Benoeming van een lid in de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 33545-4

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

3. Agendapunt:

Voordracht ter vervulling van een vacature in de Commissie van

Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd)

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 9 januari 2014

Benoeming van een voorzitter, tevens lid, in de Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - 33596-4

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Binnenlandse Zaken

4. Agendapunt:

Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2013

Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart - 26643-299

Voorstel:

Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg DigiD

Volgcommissie(s):

EZ

5. Agendapunt:

Toezichtsrapport CTIVD nr. 36

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2013

Aanbieding van toezichtsrapport CTIVD nr. 36 inzake het vervolgonderzoek naar de door de AIVD uitgebrachte ambtsberichten betreffende (kandidaat)

politieke ambtsdragers en potentiële leden van de koninklijke familie - 29924- 104

Voorstel:

Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg AIVD.

6. Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage SiSa

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2013

Derde voortgangsrapportage over de werking en toepassing van Single information Single

Audit

(SiSa) - 33750-B-9

Voorstel:

Desgewenst t.z.t. betrekken bij de Jaarverslagen BZK en Gemeentefonds over 2013.

7. Agendapunt:

Toezegging uit AO Verkiezingen 1 februari 2012 betreffende het gebruik van identiteitsbewijzen die maximaal vijf jaar verlopen zijn bij de stemgang

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 19 december 2013

Toezegging uit het Algemeen Overleg Verkiezingen van 1 februari 2012

betreffende het gebruik van identiteitsbewijzen die maximaal vijf jaar verlopen zijn bij de stemgang - 31142-40

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

8. Agendapunt:

Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Nedersaksisch onder het Europees Handvest inzake regionale talen en talen voor minderheden - 33750-VII-42

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

9. Agendapunt:

Uitvoering begroting 2013 (uitgaven) van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties, inclusief Wonen en Rijksdienst (VII), het

Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Uitvoering begroting 2013 (uitgaven) van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, inclusief Wonen en Rijksdienst (VII), het Gemeentefonds

(B) en het Provinciefonds (C) - 33805-VII-4

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de Slotwet 2013 van de diverse begrotingshoofdstukken.

Volgcommissie(s):

WR

10. Agendapunt:

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor transparantie bij lokale partijen in consultatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen voor transparantie bij lokale partijen in consultatie - 33750-VII-43

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

11. Agendapunt:

Overzicht wetgeving BES-eilanden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Overzicht wetgeving BES-eilanden - 33750-IV-20

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

KR

12. Agendapunt:

Monitoring inzake het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Monitoring inzake het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden - 33750-VII-41

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

EU

13. Agendapunt:

Afschrift brief AIVD aan CTIVD over reikwijdte onderzoek gegevensverwerking telecommunicatie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Aanbieding afschrift van de brief van de AIVD aan de CTIVD over reikwijdte onderzoek gegevensverwerking telecommunicatie - 30977-76

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

14. Agendapunt:

Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude

'Slim voorkomen, vlot herstellen’

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 20 december 2013

Kabinetsvisie aanpak identiteitsfraude - 'Slim voorkomen, vlot herstellen’

26643-301

Voorstel:

Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg DigiD

Volgcommissie(s):

V&J

15. Agendapunt:

Reactie op zaak naamgeving Onafhankelijke Partij Alkmaar

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2013

Reactie op zaak naamgeving Onafhankelijke Partij Alkmaar - 2013Z25436

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

16. Agendapunt:

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 14 juni 2013

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s - 33659

Voorstel:

Is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

I&M

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 januari 2014

Tweede nota van wijziging - 33659-9

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17. Agendapunt:

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A.

Plasterk - 30 augustus 2013

Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

(Aanpassingswet WNT) - 33715

Voorstel:

Is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 7 januari 2014

Tweede nota van wijziging - 33715-7

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Nota van wijziging - minister van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 14 januari 2014

Derde nota van wijziging - 33715-8

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

18. Agendapunt:

Reactie m.b.t. signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van gescheiden ouders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 8 januari 2014

Reactie m.b.t. signalering probleem bij paspoort minderjarige kinderen van gescheiden ouders - 2014Z00149

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

19. Agendapunt:

Aanbieding 'Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 januari 2014

Aanbieding 'Belevingsonderzoek Caribisch Nederland 2013' - 33750-IV-21

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg over BES-aangelegenheden.

20. Agendapunt:

Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 januari 2014

Wijziging van de tarieven in het Besluit paspoortgelden - 25764-73

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

21. Agendapunt:

Derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 januari 2014

Derde voortgangsrapportage Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - 33750-IV-22

Voorstel:

Agenderen voor algemeen overleg over BES-aangelegenheden.

22. Agendapunt:

Overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2014

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 januari 2014

Overzicht gemeenten onder financieel preventief toezicht 2014 - 27581-48

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

I&M, WR

23. Agendapunt:

Recente incidenten met fraude DigiD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 10 januari 2014

Recente incidenten met fraude DigiD - 26643-302

Voorstel:

Agenderen voor t.z.t. te plannen algemeen overleg DigiD

Volgcommissie(s):

FIN, SZW

24. Agendapunt:

Benoeming van de leden Commissie van toezicht financiën politieke partijen en openbaarmaking adviezen van de commissie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 januari 2014

Benoeming van de leden Commissie van toezicht financiën politieke partijen en openbaarmaking adviezen van de commissie - 33750-VII-44

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

25. Agendapunt:

Beantwoording vragen commissie over de reactie op de berichtgeving in NRC Handelsblad en andere media dat Nederland in het verleden doelwit is geweest van de Amerikaanse NSA

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 13 januari 2014

Beantwoording vragen commissie over de reactie op de berichtgeving in NRC

Handelsblad en andere media dat Nederland in het verleden doelwit is geweest van de Amerikaanse NSA - 30977-77

Voorstel:

(Desgewenst) betrekken bij plenair debat over afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin.

Volgcommissie(s):

DEF

Algemeen

26. Agendapunt:

Uitstel reactie betreffende een brief inzake een klacht over het optreden van Logius

Zaak:

Brief regering - minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 20 december 2013

Uitstel reactie betreffende een brief inzake een klacht over het optreden van

Logius - 2013Z25332

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Nagekomen brieven 27. Agendapunt *):

Reactie op het amendement van het lid Van der Linde (Kamerstuk 33

440-(R1990), nr. 10) over het opnemen van gegevens van diegene die het gezag uitoefent in het reisdocument van de minderjarige

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 januari 2014

Reactie op het amendement van het lid Van der Linde (Kamerstuk 33 440-

(R1990), nr. 10) over het opnemen van gegevens van diegene die het gezag uitoefent in het reisdocument van de minderjarige - 2014Z00348

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

V&J 28. Agendapunt *):

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het aantal alleenstaanden dat een toeslag ontvangt

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 15 januari 2014

Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het aantal alleenstaanden dat een toeslag ontvangt - 2014Z00465

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Volgcommissie(s):

FIN, WR 29. Agendapunt *):

Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J. Taverne (VVD) - 6 september 2012

Voorstel van rijkswet van het lid Taverne houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot aanpassing van de procedure voor vaststelling van rechtstreekse werking van een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties - 33359-(R1986)

Voorstel:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 13 februari 2014 te 14:00 uur.3. Agendapunt *):

Voortgangsbrief Discriminatie 2013

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 23 december 2013

Voortgangsbrief Discriminatie 2013 - 30950-63

Voorstel:

Agenderen voor een algemeen overleg in het najaar van 2014 nadat de diverse toegezegde nadere rapportages zullen zijn ontvangen.

Volgcommissie(s):

SZW, V&J 31. Agendapunt *):

Bulkregistratie: Commentaren op wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en

Vlist (33788)

Zaak:

Brief derden - P.M. Diepenhorst te Bergambacht - 4 januari 2014

Bulkregistratie: Commentaren op wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33788)

  • 2014Z00441

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (33788)

  • 32. 
    Agendapunt *):

Concept agenda Hoorzitting Krimpenerwaard

Zaak:

Overig - adjunct-griffier, F.M.J. Hendrickx - 15 januari 2014

Concept agenda Hoorzitting Krimpenerwaard - 2014Z00519

Voorstel:

Ter bespreking.

Rondvraag

Geen agendapunten

Griffier:

Drs. M.J. van der Leeden

Activiteitnummer:

2013A04783

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.