33827 NL - initiatiefnota
Initiatiefnota over sluiting van de jacht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 18 december 2013 ingediend door het Tweede Kamerlid Thieme (PvdD) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht

2.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(12 stuks)

2 18 december 2013, geleidende brief, nr. 1     KST338271
Geleidende brief
 
2 18 december 2013, initiatiefnota, nr. 2     KST338272
Initiatiefnota
 
2 24 februari 2014, brief, nr. 3     KST338273
Brief regering; Uitstel toezending van de kabinetsreactie op de initiatiefnota over sluiting van de jacht
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.