Drs. J. (Jetta) Klijnsma

foto Drs. J. (Jetta) Klijnsma
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Sociaal betrokken, doortastende politica en bestuurder die, na een wethouderschap in Den Haag, staatssecretaris van Sociale Zaken werd. In het kabinet-Balkenende IV i was zij dat ruim een jaar. Als staatssecretaris in het kabinet-Rutte II i probeerde zij tevergeefs pensioenhervormingen door te voeren, maar slaagde zij wel belangrijke wetgeving te realiseren, zoals de Participatiewet. Daar tussen was zij Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hield zich toen bezig met cultuur en medisch-ethische vraagstukken. Heeft een lichamelijke beperking. Begon haar loopbaan als medewerker van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer en was wethouder van welzijn en volksgezondheid en van cultuur en financiën. In 2011-2012 trad mevrouw Klijnsma op als 'kwartiermaker' van de nieuwe vakbeweging. Sinds 1 december 2017 is zij commissaris van de Koning in Drenthe.

PvdA
in de periode 2008-heden: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, Commissaris van de Koning

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Jellejetta (Jetta)

geboorteplaats en -datum
Hoogeveen, 18 maart 1957

2.

Partij/stroming

partij(en)
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • wethouder (van welzijn, volksgezondheid en emancipatie) van 's-Gravenhage, van 15 april 1998 tot 20 april 2006
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 16 maart 2006 tot 20 april 2006
 • wethouder (van cultuur en financiën) van 's-Gravenhage, van 20 april 2006 tot 18 december 2008
 • waarnemend burgemeester van 's-Gravenhage, van 1 januari 2008 tot 26 maart 2008
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2008 tot 23 februari 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 5 november 2012
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 5 november 2012 tot 26 oktober 2017
 • Commissaris van de Koning in Drenthe, vanaf 1 december 2017

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Decentraal arbeidsmarktbeleid, b. Arbeidstoeleiding en re-integratiebeleid gemeenten, c. Ketenaanpak SUWI, d. ESF, e. Bijstandsbeleid, f. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, g. Sociale Werkvoorziening, h. Volksverzekeringen inclusief uitvoering, i. Internationale aangelegenheden behorend bij de portefeuille, j. Handhaving en fraudebestrijding. k. Andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar werd toevertrouwd.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/4)
 • voorzitter Raad van Toezicht VSBfonds
 • lid Raad van Toezicht Restauratiefonds

vorige (2/12)
 • lid bestuur Dutch Don't Dance Division, vanaf mei 2018
 • lid commissie onderzoek kinderopvangtoeslag (Commissie-Donner), van juni 2019 tot november 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


comités van aanbeveling, erefuncties etc. (2/3)
 • lid Comité van Aanbeveling "Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen in Den Haag", tot november 2012
 • lid Comité van Aanbeveling Nederlandse Public Health Federatie, tot november 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Diende in 2010 samen met Boris van der Ham (D66), Anouchka van Miltenburg (VVD), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (GL) een wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in, in verband met het annuleren van de enkel-feitconstructie (32.476)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Diende in 2015 een wetsvoorstel in over een variabele pensioenuitkering. Onderdelen van dit wetsvoorstel werden geïntegreerd in het initiatiefwetsvoorstel-Lodders en daarna werd het wetsvoorstel ingetrokken. (34.344)
 • Bracht in 2016 de Perspectiefnota 'Toekomst Pensioenstelsel' uit over de verschillende mogelijkheden om het stelsel van aanvullende pensioenen beter te laten aansluiten bij de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw (32.043)
 • Diende in 2017 een wetsvoorstel in over fuserende bedrijfstakpensioenfondsen (regels voor fusie en splitsing). Nadat de Tweede Kamer zich daarover kritisch had uitgelaten, trok minister Koolmees het voorstel in 2018 in. (34.801)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/13)
 • Bracht in 2015 een wijziging (Stb. 218) van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten tot stand over versnelling van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Vanaf 2016 wordt de AOW-leeftijd geleidelijk verhoogd naar 66 jaar en in 2021 naar 67 jaar. Vervolgens wordt de leeftijd gekoppeld aan de leeftijdsverwachting. (34.083)
 • Bracht in 2016 de Wet algemeen pensioenfonds (Stb. 549) tot stand. Met de wet wordt een algemeen pensioenfonds geïntroduceerd om de keuzemogelijkheid van werknemers en werkgevers ten aanzien van pensioenen te vergroten. Er kan vergunning worden gevraagd voor inrichting van algemene pensioenfondsen en regelingen van bedrijfspensioenfondsen kunnen bij een algemeen pensioenfonds worden ondergebracht. (34.117, 34.320)
 • Bracht in 2016 een wet (Stb. 519) tot wijziging van de Participatiewet tot stand. Hierdoor worden gemeenten verplicht beschut werk aan te bieden aan werknemers voor wie dat de enige mogelijkheid tot arbeidsparticipatie is. (34.578)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in een ARP-gezin
 • Is licht gehandicapt vanwege spastistische benen en zat op haar dertiende een jaar in een revalidatiecentrum in Beetsterzwaag.
 • Werd in Den Haag als wethouder met een tandem opgehaald om naar haar werk te gaan

verkiezingen
 • Was in 2012 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de PvdA-kandidatenlijst

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Brian van der Bol, "Een doorzetter die steeds hoger klimt. Jetta Klijnsma, de nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken (PvdA)", NRC Handelsblad, 24 november 2008
 • Klaas Broekhuizen en Ria Cats, "Jetta Klijnsma 'Ik moest van mijn ouders alles doen wat mijn zussen ook deden; ik had dan niet hun lijf, wel hun hersenen'", Het Financieele Dagblad, 27 december 2008
 • Jan Tromp: "'We laten wel heel veel mensen aan hun lot over'", De Volkskrant, 18 juli 2009
 • Jelle Brandsma, "Aaibaar en spijkerhard tegelijk", Trouw 7 februari 2014
 • Petra de Koning, "De passie is er, de resultaten niet", NRC Handelsblad, 29 juni 2016
 

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.