Interview met Interuptie, het blad van het CDJA - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 januari 2021
kalender

Interview met Interuptie, het blad van het CDJA

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zondag 10 november 2013.

In het najaarsnummer 2013 van het blad Interruptie staat een interview met mij over 50PLUS en jongeren.Volg de link om het artikel te lezen

interview CDJA najaar 2013