Motie Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in het kabinet - Nota over de toestand van ís Rijks FinanciŽn - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 21 januari 2018
kalender

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013Ė2014

33 750

Nota over de toestand van ís Rijks FinanciŽn

Nr. 4

MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 25 september 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de crisis alleen maar verergert en geen enkel draagvlak meer heeft onder de bevolking;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders


 
 

2.

Meer informatie

 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.