Vorming ‘Noordvleugel’ eerste goede stap!

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op maandag 2 september 2013.

In een gezamenlijke notitie met de Statenleden van 50PLUS in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben we onze visie op de bestuurlijke provinciale herindeling gegeven. 50PLUS is positief kritisch over de vorming van de “Noordvleugel”.

Een opschaling van het middenbestuur van de huidige twaalf provincies naar een kleiner aantal geïntegreerde ‘landsdelen’ wordt door 50PLUS in het organische proces van bestuurlijke ontwikkeling gezien als een opstap naar opheffing van de provincie en het middenbestuur zoals wij dat thans kennen, en dat zijn oorsprong vindt in de historische maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen van ‘het Huis van Thorbecke’ (1848). Vanuit dit bredere perspectief gezien, meerdere opgeschaalde provincies geïntegreerd tot landsdelen, is de stap van de provinciale herindeling van Nood Holland, Utrecht en Flevoland tot één landsdeel volgens 50PLUS op zich positief kritisch te waarderen. 50PLUS stelt verder dat het landsdeel Noordvleugel langs de wegen der geleidelijk tot stand moet komen, met zo breed mogelijk draagvlak, en daadwerkelijke betrokkenheid van ‘stakeholders’ in alle fasen van het proces. Er moet een ‘logische’ eenheid ontstaan, die zo nauw mogelijk aansluit bij bestaande organische maatschappelijke ontwikkelingen. 50PLUS vindt het zorgvuldiger en democratischer om als ingangsdatum te kiezen voor de datum van de Statenverkiezingen in 2019, en niet voor 1 januari 2016.

Notitie 50PLUS Noordvleugel 30-08-13