Regeringsprogramma 1952

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het regeringsprogramma i van 1952 omvat de afspraken gemaakt tussen regeringspartijen PvdA i, KVP i, ARP i en CHU i en vormde de basis voor het kabinet-Drees III i. Centraal in de richtlijnen stond de kwestie Nieuw-Guinea.

Dit waren een aantal van de belangrijkste richtlijnen uit het regeringsprogramma:

1.

Sociaal-economisch

  • Het verder uitwerken van de plannen voor de AOW.
  • Plannen opstellen voor het introduceren van een kinderbijslag.
  • Handhaven van het nietgedifferentieerde loonbeleid.
  • Uitbreiden van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in diverse economische sectoren.
  • Verhoging van de huren ter financiering van het egalisatiefonds.

2.

Sociaal-cultureel

  • Het opheffen van de handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw.

3.

Veiligheid, defensie en buitenlandse zaken

  • De regering stelde dat er mogelijk Nieuw-Guinearaad werd ingesteld, maar de fracties krijgen vrijheid in hun standpunten hierover.

4.

Letterlijke tekst (PDF)


Meer over