De ondergang van Ruwaard van Putten

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2013, 0:48, column.

Vorige week werd het faillissement van het Ruwaard van Putten ziekenhuis uitgesproken. Een belangrijk ziekenhuis - het enige op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten - dreigt zo te verdwijnen. De drie ziekenhuizen die het hospitaal willen overnemen zijn ondertussen begonnen met het plunderen op klaarlichte dag. Specialistische zorg wordt op dit moment overgeheveld naar één van de drie overnemende ziekenhuizen. Dit terwijl het ziekenhuis van onschatbare waarde voor de regio is. Ten eerste omdat het eiland Voorne-Putten maar matig bereikbaar is en mensen straks in geval van nood lang onderweg zijn naar medische hulp. Ten tweede omdat het eiland vlak naast de Botlek met al haar zware industrie ligt. Een kleine reconstructie geeft inzicht in hoe het zover heeft kunnen komen.

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis komt in opspraak omdat de kwaliteit van de zorg onder de maat zou zijn. Specialisten ruziën en het management faalt. Patiënten blijven vervolgens weg, waardoor de inkomsten achterblijven. Als eind 2012 de klinische cardiologie wordt gesloten en het ziekenhuis onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg komt gaat het helemaal mis. De schulden lopen snel op. In plaats van de helpende hand uit te steken om dit voor de regio belangrijke ziekenhuis te behouden blokkeren de verzekeraars CZ, Achmea en VGZ een oplossing om te voorkomen dat het ziekenhuis failliet gaat. Daardoor komt het ziekenhuis steeds verder in de financiële problemen.

Een nieuwe bestuurder wordt aangetrokken om de ondergang van het ziekenhuis te voorkomen, maar het Ruwaard van Putten zakt steeds verder weg in het moeras. Toch is redding nog mogelijk: een reddingsplan dat februari 2013 wordt gepresenteerd krijgt echter wederom geen steun van de verzekeraars. De bij een overname betrokken ziekenhuizen vinden de risico’s te groot en haken voorlopig af. Een faillissement is goedkoper, vooral omdat het personeel dan onmiddellijk ontslagen is en schulden afgewenteld kunnen worden op de samenleving en crediteuren. Bovendien kan het ziekenhuis worden uitgekleed en kan het marktaandeel worden verdeeld onder de omliggende ziekenhuizen. Hier zien het Maasstad Ziekenhuis, het Van Weel Bethesda Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis wel brood in.

Dat procedé herhaalt zich wanneer recent een overname door de investeringsmaatschappij Medinova van Fentener van Vlissingen zo goed als rond is. De plannen van de investeerder houden in dat het ziekenhuis overeind blijft. Het Maasstad Ziekenhuis is echter niet te spreken over deze overnameplannen. Dit zou immers de eigen plannen doorkruisen om na een faillissement het ziekenhuis over te nemen en uit te kleden. Bij de grootste zorgverzekeraar CZ vindt het Maasstad Ziekenhuis een gewillig oor, CZ houdt de overname van het ziekenhuis tegen. Een faillissement is daarmee onafwendbaar.

Vorige week viel het zwaard van Damocles: het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ging failliet. Het personeel verliest zijn baan en alle opgebouwde rechten. Ze werken nog wel door in de hoop dat ze een baan krijgen in te toekomst. De overnemende partijen, met het Maasstad Ziekenhuis voorop, laat er geen gras over groeien. Sommige medisch specialisten kunnen per direct vertrekken, anderen krijgen een contract tot december aangeboden. Er wordt daarmee voorgesorteerd op het overbrengen van lucratieve activiteiten naar de overnemende ziekenhuizen die het marktaandeel van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis graag voor hun rekening nemen. Personeel, specialisten en patiënten blijven gedesillusioneerd en woedend achter. Hun ziekenhuis wordt uitgekleed. Het voor het eiland Voorne-Putten zo belangrijke volwaardige ziekenhuis met spoedeisende hulp en acute verloskunde dreigt te verdwijnen en te verworden tot een veredelde huisartsenpost.