29529, nr. 12 - Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie - Wet financiering sociale verzekeringen

Dit amendement op het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen werd op 24 juni 2004 ingediend door het Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl (PvdA) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Dit amendement bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na de inwerkingtreding van deze wet apart wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemersverzekeringen, de premie volksverzekeringen en de op grond van artikel 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie. Het doel is om vervolgens daaraan een rechtmatigheidseis van 99% van de geïnde premies te realiseren.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 24 juni 2004, amendement, 29529, nr. 12     KST77836
Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie
publicatie: 1 juli 2004
 

2.

Dossier