19637, nr. 1113 - Motie waarin de handelswijze van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt afgekeurd - Vreemdelingenbeleid

Deze motie werd op 12 december 2006 ingediend door het Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) i en was mede ondertekend door Naïma Azough (GL) i, Tineke Huizinga-Heringa (CU) i, Alexander Pechtold (D66) i en Jan de Wit (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

keurt deze handelwijze van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie af.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 12 december 2006, motie, 19637, nr. 1113     KST103888
Motie waarin de handelswijze van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie wordt afgekeurd
publicatie: 15 december 2006
 

2.

Dossier