29453, nr. 44 - Motie over het hanteren van een 'nee, tenzij-principe' bij fusies van grote woningcorporaties - Woningcorporaties

Deze motie werd op 30 mei 2006 ingediend door het Tweede Kamerlid Staf Depla (PvdA) i en was mede ondertekend door Arda Gerkens (SP) i en Max Hermans (LPF) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering bij het toestaan van fusies die leiden tot woningcorporaties met meer dan 10 000 woningen een «nee, tenzij-principe» te hanteren.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 30 mei 2006, motie, 29453, nr. 44     KST97768
Motie over het hanteren van een 'nee, tenzij-principe' bij fusies van grote woningcorporaties
publicatie: 1 juni 2006
 

2.

Dossier