21501-07, nr. 426 - Motie met oproep aan kabinet om Europese Commissie aan te sporen Frankrijk en Duitsland via Europees Hof te dwingen tot naleving Stabiliteitspact - Raad voor Economische en Financiële Zaken

Deze motie werd op 27 november 2003 ingediend door het Tweede Kamerlid Frank de Grave (VVD) i en was mede ondertekend door Gerard van As (LPF) i, Bert Bakker (D66) i, Ferd Crone (PvdA) i, Frans de Nerée tot Babberich (CDA) i, André Rouvoet (CU) i en Kees van der Staaij (SGP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering de Europese Commissie aan te sporen naleving van het Groei- en Stabiliteitspact via een gang naar het Europese Hof van Justitie af te dwingen en de opvattingen van de Kamer daaromtrent nadrukkelijk onder de aandacht van de Commissie te brengen;

roept de regering tevens op te bewerkstelligen dat een effectieve procedure tot naleving van het Groei- en Stabiliteitspact in de definitieve tekst van de Europese Grondwet wordt opgenomen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 27 november 2003, motie, 21501-07, nr. 426     KST72695
Motie met oproep aan kabinet om Europese Commissie aan te sporen Frankrijk en Duitsland via Europees Hof te dwingen tot naleving Stabiliteitspact
publicatie: 8 december 2003
 

2.

Dossier