Motie met oproep aan kabinet om Europese Commissie aan te sporen Frankrijk en Duitsland via Europees Hof te dwingen tot naleving Stabiliteitspact - Raad voor Economische en Financiële Zaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 september 2020
kalender

Motie met oproep aan kabinet om Europese Commissie aan te sporen Frankrijk en Duitsland via Europees Hof te dwingen tot naleving Stabiliteitspact - Raad voor Economische en Financiële Zaken

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

21 501-07

Raad voor Economische en Financiële Zaken

Nr. 426

MOTIE VAN HET LID DE GRAVE C.S.

Voorgesteld 27 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Europese integratie is gebaseerd op het nakomen van gemaakte afspraken door alle lidstaten van de Europese Unie, ongeacht hun grootte of positie;

constaterende, dat het vertrouwen in de houdbaarheid van Europese afspraken door het straffeloos schenden van het Groei- en Stabiliteitspact door Frankrijk en Duitsland ernstig is geschaad;

betreurt de opstelling van een meerderheid in de Ecofin-Raad om geen maatregelen tegen beide overtreders van het Groei- en Stabiliteitspact te nemen;

verzoekt de regering de Europese Commissie aan te sporen naleving van het Groei- en Stabiliteitspact via een gang naar het Europese Hof van Justitie af te dwingen en de opvattingen van de Kamer daaromtrent nadrukkelijk onder de aandacht van de Commissie te brengen;

roept de regering tevens op te bewerkstelligen dat een effectieve procedure tot naleving van het Groei- en Stabiliteitspact in de definitieve tekst van de Europese Grondwet wordt opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Grave

De Nerée tot Babberich

Crone

Bakker

Van As

Rouvoet

Van der Staaij

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.