29200 VII, nr. 15 - Motie inzake overzicht voor- en nadelen invoeren van het burgerinitiatief op landelijk niveau - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004

Deze motie werd op 9 oktober 2003 ingediend door het Tweede Kamerlid Niesco Dubbelboer (PvdA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2004 en was mede ondertekend door Joost Eerdmans (LPF) i, Boris van der Ham (D66) i, Evelien Tonkens (GL) i en Jan de Wit (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt het Presidium van de Tweede Kamer om op korte termijn met een overzicht te komen van voor- en nadelen van het invoeren van het zogeheten burgerinitiatief op landelijk niveau.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 9 oktober 2003, motie, 29200 VII, nr. 15     KST70779
Motie inzake overzicht voor- en nadelen invoeren van het burgerinitiatief op landelijk niveau
publicatie: 16 oktober 2003
 

2.

Dossier