Gewijzigde motie over een tijdelijk wapenembargo, het bijeenroepen van de associatieraad EU-Israël, en het terugroepen van de ambassadeurs voor overleg - De situatie in het Midden-Oosten - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Gewijzigde motie over een tijdelijk wapenembargo, het bijeenroepen van de associatieraad EU-Israël, en het terugroepen van de ambassadeurs voor overleg - De situatie in het Midden-Oosten

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

23 432

De situatie in het Midden-Oosten

Nr. 49

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN HOEKEMA EN KOENDERS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 48

Voorgesteld 11 april 2002

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de situatie in het Midden-Oosten de afgelopen week verder is verslechterd met dramatische gevolgen voor vele individuele mensen aan Israëlische en Palestijnse zijde;

constaterende, dat de VN-resoluties 1397, 1402 en 1403 niet zijn uitgevoerd, met alle gevolgen voor de escalatie ter plaatse;

van oordeel, dat geen militaire oplossing bestaat voor dit conflict;

voorts van oordeel, dat conform de verklaring van het kwartet van 10 april jongstleden onmiddellijke uitvoering van deze resoluties is geboden als voorwaarde voor hervatting van het vredesproces;

van mening, dat de aanstaande EU-bijeenkomst mede in het perspectief plaatsvindt van de missie-Powell van 12 april;

voorts van mening, dat pas tijdens de Algemene Raad van 15 april een definitieve positiebepaling van de Europese Unie plaatsvindt;

gezien de resolutie van het Europees Parlement;

roept de regering op mede in het licht van de ontwikkelingen van aanstaand weekeinde onderstaande positie in te nemen ten gunste van een aantal in te stellen maatregelen gedurende de periode dat niet wordt voldaan aan bovenstaande VN-resoluties:

  • a. 
    een tijdelijk wapenembargo tegen Israël en de Palestijnse gebieden met een effectieve stop op leveranties, doorvoer et cetera;
  • b. 
    het zo spoedig mogelijk bijeenroepen van de associatieraad EU-Israël in het licht van de voortzetting van de Euro-mediterrane associatieovereenkomst EU-Israël;
  • c. 
    onder behoud van effectieve diplomatieke presentie ter plaatse het terugroepen van ambassadeurs voor overleg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoekema Koenders

 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.