Historische archieven (HAEU)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Dienst Historische Archieven beheert de historische archieven van de Europese Commissie i en stelt deze ter beschikking voor gebruik. De archieven zijn te raadplegen in een centraal gelegen leeszaal in de buurt van de belangrijkste EU-kantoren in Brussel. De archieven zijn te vinden op drie plekken, twee in Brussel en een in Luxemburg.

De missie van de Dienst Historische Archieven is tweeledig:

 • Het bijstaan van de diensten van de Commissie bij het beheer van hun archieven
 • Het waarborgen van de publieke toegang tot de archieven die ouder zijn dan 30 jaar

De Dienst Historische Archieven voert haar werkzaamheden uit voor diverse gebruikers, waaronder: het personeel van de Commissie en andere EU-instellingen, nationale overheidsdiensten, universiteiten, journalisten en advocaten.

Interne taken

 • het beheren van de overdracht van de archieven van de diensten van de Commissie
 • zorg dragen voor de juiste opslag en verwerking van deze archieven
 • het personeel van de Commissie assisteren bij het verkrijgen van informatie uit die archieven

Archiefverwerking

 • selecteren welke bestanden historische, juridische of administratieve waarde hebben en permanent opgeslagen moeten worden
 • het verwijderen van archieven die geen waarde meer hebben
 • het beschrijven van geselecteerde archieven om gebruikers te helpen bij onderzoek
 • zorgen voor het bewaren van de archieven en het produceren van microfiches om raadpleging te vergemakkelijken
 • het declassificeren van documenten voor ontsluiting
 • het overbrengen van originele bestanden naar het Europees Universitair Instituut in Florence voor de lange termijn opslag.

Diensten voor het publiek

 • het beschikbaar maken van documenten die ouder zijn dan 30 jaar in een openbare leeszaal
 • het produceren van zoekfuncties om gebruikers te helpen