29757 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 15 september 2004 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Wilders i en Eerdmans (LPF) i.

 

Dit wetsvoorstel moet het mogelijk maken - in het kader van terrorismebestrijding - civielrechtelijk op te treden tegen organisaties die misbruik maken van de rechtspersoonlijkheid van het kerkgenootschap door in dat verband activiteiten te verrichten die in strijd zijn met de openbare orde. De bijzondere rechtspersoon van kerkgenootschappen is geregeld in artikel 2, Boek 2 BW. Een van de bijzonderheden is dat het niet mogelijk is daartegen een verbod te vorderen volgens artikel 20, Boek 2, BW. Het wetsvoorstel strekt er dan ook toe artikel 2, Boek 2 BW zodanig te wijzigen dat rechtstreekse toepassing van artikel 20, Boek 2, BW niet langer wordt uitgesloten voor kerkgenootschappen.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

2.

Documenten

(3 stuks)

2 15 september 2004, geleidende brief, nr. 1     KST79380
Geleidende brief
publicatie: 21 september 2004
 
2 15 september 2004, voorstel van wet, nr. 2     KST79381
Voorstel van wet
publicatie: 21 september 2004
 
2 15 september 2004, memorie van toelichting, nr. 3     KST79382
Memorie van toelichting
publicatie: 21 september 2004
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.