Erasmus+

Met dank overgenomen van EU monitor.

Erasmus+ is een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport. Het programma heeft onder meer als doel om de werkloosheid (vooral onder jongeren) te bestrijden, innovatie te ondersteunen en de samenwerking en mobiliteit met EU-partnerlanden te bevorderen.

Het huidge Erasmus+ loopt van 2021 tot en met 2027 en heeft een budget van 21.7 miljard euro. Het Erasmus+-programma is een bundeling van zeven voorgaande programma's met mogelijkheden voor particulieren en allerlei organisaties.

Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training neemt het 'onderwijsdeel' voor zijn rekening, en het Nederlands Jeugdinstituut treedt op als Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

1.

Meer informatie