Europees Parlement keurt nieuw en inclusiever Erasmus+-programma goed

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 19 mei 2021.

De EP i-leden hebben dinsdag groen licht gegeven voor de editie 2021-2027 van Erasmus+, het vlaggenschipprogramma van de EU i voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Het programma, dat een bewezen rol speelt bij het bevorderen van de Europese identiteit i, zal in de periode 2021-2027 qua financiering in grootte verdubbelen (meer dan 28 miljard euro uit verschillende bronnen) ten opzichte van de vorige periode van zeven jaar (14,7 miljard euro).

De EP-leden hebben in de laatste fasen van de onderhandelingen met de Raad i 1,7 miljard euro extra losgekregen.

In het plenaire debat voorafgaand aan de goedkeuring van het programma zeiden de meeste sprekers dat de levens van jonge mensen zijn geraakt door COVID-19 en benadrukten het belang van Erasmus+ - dat door burgers beoordeeld wordt als het meest succesvolle EU-programma - voor Europa’s toekomstige generaties. Het debat is hier terug te kijken.

Meer inclusie

Het nieuwe Erasmus+ biedt meer instrumenten en middelen om inclusie te bevorderen. De Commissie en de lidstaten moeten met actieplannen komen voor betere toegang tot onderwijs en mobiliteit voor wie in het verleden minder kansen kreeg om aan het programma deel te nemen, zoals personen met een handicap, mensen die in armoede leven of in afgelegen gebieden wonen, of mensen met een migratieachtergrond.

Wie over onvoldoende middelen beschikt om de initiële deelnamekosten te dekken (zoals een treinticket kopen of een accommodatie reserveren), kan extra subsidies krijgen, en ook vooruitbetalingen. Een aanvraag mag niet worden geweigerd op grond van hogere kosten wanneer die worden gemaakt voor maatregelen die inclusie bevorderen.

Mobiliteit i voor volwassenenonderwijs

In vergelijking met het vorige Erasmus+ biedt het nieuwe programma ook steun aan studenten in het volwassenenonderwijs die maximaal zes maanden in een ander EU-land verblijven. Het ondersteunt mensen van alle leeftijden en achtergronden bij het verwerven van nieuwe arbeids- en sociale vaardigheden en door hen te helpen zich beter aan te passen aan de veranderingen als gevolg van de komende groene en digitale transities en de coronapandemie.

Eenvoudigere toegang tot een “groener” Erasmus+

De aanvraagprocedure voor het nieuwe Erasmus+ is eenvoudiger, met gebruiksvriendelijkere IT-systemen en minder papierwerk. Het nieuwe programma biedt kleinere organisaties, zoals jeugd- en sportverenigingen, een bijzondere financieringsregeling voor “kleinschalige partnerschappen”.

Het programma wordt bovendien getoetst aan de bijdrage die het levert om de EU-streefdoelen voor klimaatuitgaven te behalen. Verder zorgt het programma voor een kleinere milieuvoetafdruk, onder meer door deelnemers aan te moedigen milieuvriendelijke vervoermiddelen te gebruiken.

Innovatieve onderwijsmodellen

Het DiscoverEU-initiatief maakt voortaan deel uit van Erasmus+. Het biedt jongeren de kans een gratis reispas voor Europa aan te vragen om te leren (bijv. via een intensieve taalcursus of een museumworkshop) en de culturele en taalkundige diversiteit van Europa te ontdekken.

Dankzij het initiatief “Europese universiteiten” zullen studenten een diploma kunnen behalen als zij studies in verschillende EU-landen combineren. Het derde initiatief - de “kenniscentra voor beroepsopleiding” - zal zorgen voor internationaal verbonden vaardighedenecosystemen. Klik hier voor meer informatie

Citaat

Rapporteur Milan Zver i (EVP i, SL) verklaarde: “Erasmus+ is een EU-programma met een aanzienlijk hogere financiering. Het omvat vele ingrijpende veranderingen en verbeteringen, zodat het een Europees gevoel van verbondenheid kan blijven bevorderen en de Europeanen betere kansen op werk kan bieden.” Hij voegde er nog aan toe: “Het Parlement zal de uitvoering van Erasmus+ nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat het inclusiever wordt en zoveel mogelijk mensen kansen biedt.”

Sabine Verheyen i (EVP, DE), voorzitter van de Commissie cultuur en onderwijs i, zei: “Erasmus+ is een Europees succesverhaal. Dankzij onze inspanningen zullen we het kunnen voortzetten. Het verbindt mensen van alle achtergronden en helpt een echte Europese gemeenschap i tot stand te brengen. De pandemie stelt jongeren en al wie wil leren, studeren en nieuwe mensen wil leren kennen voor grote problemen. Voor mensen met een gemarginaliseerde achtergrond is het nog moeilijker. Europa moet hen meer dan ooit tevoren bereiken en tegemoetkomen door hun de middelen te geven om te groeien, te streven en met elkaar in contact te komen. Niemand mag achterblijven. Dat is precies wat we proberen te verwezenlijken met de nieuwe generatie Erasmus+.”

Volgende stappen

Met het oog op een zo vlot mogelijke overgang tussen de programmaperiodes, zijn er in de verordening bepalingen inzake terugwerkende kracht opgenomen zodat het nieuwe Erasmus+ in werking treedt vanaf 1 januari 2021. De Commissie en diverse lidstaten zijn al met aanvraagprocedures en subsidierondes gestart.


1.

Relevante EU dossiers