De 2014-stukken voor de Europese Commissie

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op maandag 29 april 2013.

Op donderdag 25 april, de laatste vergaderdag voor het meireces, ging de Tweede Kamer in debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma. De boodschap van 50PLUS: Stimuleer duurzame groei, creëer vertrouwen en zorg voor een goede pensioenvoorziening voor jong en oud.

Het Nationaal Hervormingsprogramma is een jaarlijkse rapportage aan de Europese Commissie vanuit Nederland over het economische en budgettaire beleid. Het Stabiliteitsprogramma beschrijft de maatregelen die het kabinet neemt om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen. Gezien de staat van de Nederlandse economie stemden de brieven die de Tweede Kamer van het kabinet ontving nauwelijks tot vrolijkheid. De economische groei blijft achter bij andere Europese landen en de werkloosheid stijgt zorgwekkend snel.

Het VVD en PvdA-kabinet ziet de oplossing in nog meer bezuinigen. 50PLUS ziet dat anders. Het begrotingstekort mag niet te ver oplopen, maar verdere bezuinigingen en voortdurende onzekerheid over nadere hervormingen dringen de binnenlandse bestedingen nog verder terug. Tweede Kamerlid Norbert Klein: “Om de binnenlandse bestedingen weer op peil te krijgen is het noodzakelijk dat ook gepensioneerden daadwerkelijk een goed pensioen hebben en dus kunnen besteden. Dat betekent dat wij moeten zorgen voor een goede pensioenvoorziening. Wij dringen bij het kabinet aan op een verantwoorde rekenrente zodat de pensioenfondsen niet hoeven te korten”.

50PLUS maakt zich daarnaast zorgen over het verlagen van de opbouwpercentages bij het pensioensparen. Ook jongere generaties krijgen daarmee een slechtere pensioenvoorziening en hebben vervolgens ook minder mogelijkheden om goed te kunnen besteden. Ook zij willen zekerheid over hun toekomst en het is essentieel dat het kabinet de opbouwpercentages daarom niet verlaagd.

Het kabinet vraagt zich ook af hoe de vermogens van de pensioenfondsen beter kunnen worden aangewend in de Nederlandse economie, bijvoorbeeld door deze te betrekken bij de financiering van de Nederlandse hypotheekmarkt. 50PLUS is daar niet op tegen, maar zoiets mag alleen plaatsvinden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het een goed rendement oplevert, zekerheid wordt geboden en risico’s worden gespreid. Pensioenfondsen moeten namelijk altijd gericht zijn op hun kerntaak: het zekerstellen van een goede pensioenvoorziening. Norbert Klein: “De pensioenfondsen mogen niet als een soort grabbelton voor economisch herstel gebruikt worden. Deelnemers moeten van goede pensioenen verzekerd blijven”.

Een ander punt dat 50PLUS in het debat stelde is hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat een werkloze 50-plusser weer aan het werk komt om zo een bijdrage te leveren aan de economie en onze binnenlandse bestedingen. Norbert Klein: “Aan de aanpak van de ouderenwerkloosheid wordt 67 miljoen besteed, maar in de brief van minister Kamp wordt niet aangegeven hoe dat wordt geconcretiseerd. Dat horen wij graag. Het moet dus niet alleen blijven bij een lippendienst.”

Naar aanleiding van de gang van zaken voorafgaand aan dit debat diende Norbert Klein ook een motie is. De stukken, die de Kamerleden ontvangen voor een debat, arriveerden slechts een dag voor het debat plaatsvond. Omdat 50PLUS goed op hoogte wenst te zijn over dergelijke ontwikkelingen en sterk hecht aan een inhoudelijk correcte, krachtige bijdrage, vroeg Norbert Klein het kabinet via een motie de stukken voortaan voor 1 april aan te leveren, of tenminste een week voor het plenaire debat. Dat komt de zorgvuldigheid van de parlementaire behandeling sterk ten goede, aldus Norbert Klein. Een ruimte meerderheid van de Tweede Kamer was dat ook en steunde een motie hierover van 50PLUS.