Motie Thieme/Ouwehand over een verbod op het levend koken van krabben en kreeften - Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Deze motie i is onder nr. 99 toegevoegd aan wetsvoorstel 31389 - Wet dieren i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren); Motie; Motie van de leden Thieme en Ouwehand over een verbod op het levend koken van krabben en kreeften
Document­datum 26-03-2013
Publicatie­datum 26-03-2013
Nummer KST3138999
Kenmerk 31389, nr. 99
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

31 389

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Nr. 99

MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN OUWEHAND

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, in het Besluit houders van dieren een verbod op te nemen voor het levend koken van krabben en kreeften,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme Ouwehand


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.