Geluidsniveaus van voertuigen deel2 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 24 januari 2021
kalender

Geluidsniveaus van voertuigen deel2

Met dank overgenomen van A.J.M. (Toine) Manders i, gepubliceerd op dinsdag 5 februari 2013, 13:50, column.

geluidsniveaus voertuigen deel2Tijdens de fractievergadering van de Europese, liberale fractie is er ingestemd met voorstellen van Toine Manders om ervoor te zorgen dat alle autoproducenten aan dezelfde geluidsnormen en testen worden onderworpen bij het op de markt brengen van nieuwe modellen. Dit om de interne markt te verbeteren. Deze politiek gevoelig stuk wetgeving is na 20 jaar herzien om de geluidsniveaus aan te passen aan het sterk toegenomen verkeer op de weg. Andere eerder aangenomen amendementen van Toine Manders waren erop gericht om naast overheden, ook de auto-industrie volgens het ´vervuiler betaalt principe´ mee te laten werken aan het terugdringen van geluidsoverlast zodat niet alleen de belastingbetaler daarvoor hoeft op te draaien.