Bibliotheken meer dan lezen alleen

Met dank overgenomen van N.P.M. (Norbert) Klein i, gepubliceerd op zondag 30 december 2012.

Op maandag 17 december 2012 heeft de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de cultuurbegroting 2013 besproken met minister Bussemaker. Een motie van Norbert Klein (50PLUS) over het bibliotheekwerk is op donderdag 20 december door de Tweede Kamer aangenomen.

50PLUS ziet naast lezen een bredere functie voor bibliotheken. Digibetisering van ouderen, informatievoorziening en een sociale ontmoetingsplaats voor alleenwonende ouderen staan voor 50PLUS voorop. Ook heb ik de aandacht gevraagd voor een nieuw bibliotheekcharter waarin naast een cultuurverhaal, ook de onderwijs- en welzijnsrol van de bibliotheek staan. In onze optiek is er één overheid die verantwoordelijk is voor bibliotheekwerk. Deze inzet heb ik in een motie vastgelegd, om zo een kameruitspraak te hebben zodat een samenhangend bibliotheekbeleid door alle relevante beleidsterrein van cultuur, onderwijs en welzijn heen kan komen.

Minister Bussemaker reageert dat de ingezette lijn voor bibliotheken wordt voortgezet. De motie van 50-plus ziet zij als ondersteuning van het gevoerde beleid. Zij wil met 50PLUS een sterke basisinfrastructuur voor talentontwikkeling waarin ook bibliotheken een plaats hebben. De minister is bereid om ook breder te kijken naar bibliotheken. Er wordt bibliotheekwetgeving voorbereid. Daarbij wordt naar alle functies van het bibliotheekwerk gekeken, ook naar de ontmoetingsfunctie van bibliotheken. Medio 2013 wordt het wetsvoorstel voor bibliotheken naar de Tweede Kamer gestuurd.