CDA stelt vragen over innovatie in chemiesector

Met dank overgenomen van A.H. (Agnes) Mulder i, gepubliceerd op woensdag 28 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Agnes Mulder

CDA-Kamerlid Agnes Mulder heeft vragen gesteld over de innovatie in de chemiesector. Door het gebrek aan vernieuwingen en investeringen, dreigt deze sector de concurrentieslag te verliezen met het buitenland. Het CDA maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en vraagt het kabinet naar oplossingen voor deze zorgelijke ontwikkeling. Er zijn afspraken gemaakt tussen het bedrijfsleven en de overheid om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. De chemiesector is namelijk aangemerkt als ‘topsector’ in de economie en is van belang voor de hele maaksector in Nederland.

Vragen van het lid Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken, over het bericht ‘Chemische bedrijven investeren te weinig’.

Vraag 1

Wat is uw analyse over het bericht dat de Nederlandse bedrijven in de chemiesector te weinig investeren om de bedrijfstak te blijven vernieuwen?

Vraag 2

Kunt u een inschatting maken of de genoemde daling van investeringen met 10 procent in 2013 een typisch verschijnsel is voor de Nederlandse chemiesector? Zo ja, hoe schadelijk is dit? Immers, de chemiesector is van belang voor de gehele maakindustrie in Nederland.

Vraag 3

Kunt u toelichten of er een verschil bestaat in de daling tussen investeringen door het MKB en investeringen door het grote bedrijfsleven binnen de Nederlandse chemiesector?

Vraag 4

Hoe verhoudt het feit dat ondernemers in de chemiesector verwachten 10 procent minder te investeren in 2013 zich met de afspraken binnen de topsector Chemie waarin zowel de Rijksoverheid alsmede het bedrijfsleven innovatiecontracten hebben getekend om het onderzoek en de ontwikkeling van vernieuwende producten binnen de chemiesector te stimuleren?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat de hoge grondstoffenprijzen de Nederlandse chemiesector parten speelt? Zo ja, wat kunt u doen om te zorgen dat de Nederlandse chemiesector de beschikking houdt over betaalbare grondstoffen? Wat onderneemt u in internationaal verband om te zorgen dat er consistent beleid wordt gevoerd op terrein van grondstoffen om te zorgen dat investeringen binnen deze belangrijke sector (58 miljard euro en 20% van de totale Nederlandse export) op peil blijven?