Schriftelijke vragen van Agnes Mulder over kolencentrales Maasvlakte

Met dank overgenomen van A.H. (Agnes) Mulder i, gepubliceerd op maandag 26 november 2012.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: CDA

Schriftelijke vragen van het lid Mulder aan de Minister van EZ over kolencentrales Maasvlakte

1.

Bent u bekend met het artikel ‘Ultimatum voor kolencentrales Maasvlakte’ in het FD van 26 november 2012?

2.

Klopt het dat Gemeente Rotterdam de energiebedrijven EON en GDF Suez een ultimatum op 5 december heeft gesteld om uitsluitsel te geven of zij starten met CO2-afvang en -opslag (CCS) bij de nieuwe kolencentrales?

3.

Klopt het dat de toegezegde subsidies voor CCS verloren gaan als daarover niet spoedig duidelijkheid komt? Hoeveel subsidie voor deze projecten is door de Rijksoverheid en de EU toegezegd? Welke voorwaarden zijn aan deze subsidies verbonden? Welke bijdrage wordt door de energiebedrijven zelf geleverd?

4.

Klopt het dat de vergunningen voor de bouw en/of exploitatie van beide kolencentrales zijn verleend onder voorwaarde dat de centrales worden uitgerust met CCS? Betekent het mislopen van de subsidie voor CCS dat deze kolencentrales daarmee niet kunnen worden uitgerust en dat daardoor de bouw van deze centrales geen doorgang kan vinden?

5.

Wat betekent een mogelijke annulering van de bouw van deze kolencentrales voor de leveringszekerheid van de Nederlandse en Europese energievoorziening? Hoe ontwikkelt zich het opgestelde vermogen aan elektriciteitscentrales de komende jaren? Wat betekent de annulering van deze kolencentrales voor de CO2-uitstoot van Nederland en voor de lokale luchtkwaliteit?

6.

Wat is de invloed van de prijs van emissierechten op de rentabiliteit van CCS?

7.

Zijn beide kolencentrales nog nodig als Nederland een aandeel hernieuwbare energie van 16% in 2020 realiseert? In hoeverre belemmert de bouw van deze kolencentrales de transitie naar een volledig hernieuwbare energievoorziening in 2050?

8.

In hoeverre vindt u het wenselijk dat er nieuwe kolencentrales worden gebouwd in Nederland? Hoe beoordeelt u de bouw van nieuwe kolencentrales in relatie tot bestaande gascentrales die nu niet op vol vermogen kunnen draaien?

9.

Wat betekent deze ontwikkeling voor de plannen met betrekking tot CCS in Nederland?