Laat Samsom de zorg vallen?

Met dank overgenomen van R.M. (Renske) Leijten i, gepubliceerd op woensdag 10 oktober 2012, 0:47, column.

Goede zorg, zonder marktwerking, verspilling en bureaucratie en een betaalbare zorg premie voor iedereen omdat we die inkomensafhankelijk maken. Dát was en is onze inzet voor de zorg. Eigen betalingen leiden tot grote problemen bij ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Voor patiënten is het een onrechtvaardige straf op ziek zijn, daarom willen wij het eigen risico fors verlagen.

Tijdens de verkiezingscampagne hadden we de PvdA aan onze zijde.

Herinnert u zich Diederik Samsom nog? In de verschillende televisiedebatten keek hij ferm in de camera en beloofde de Nederlanders dat hij zich zou inzetten voor eerlijke verdeling van de zorgkosten, een einde aan de marktwerking in de zorg, zorg dichtbij huis en versterking van de huisarts. Het leverde hem veel stemmen op en ook ik was onder de indruk van zijn presentatie en zijn kwaliteiten als spreker. Ik verheugde me op samenwerking met de PvdA om Rutte uit het torentje te krijgen en de uitverkoop van onze zorg een halt toe te roepen. Zelfs toen Samsom de SP aan de kant schoof om met de VVD verder te gaan, hoopte ik nog dat de verkiezingsbeloftes terug zouden komen in de onderhandelingen.

Maar vandaag lekten er berekeningen uit die op de formatietafel van PvdA en VVD liggen. Ik kan bijna niet geloven dat deze voorstellen serieus besproken worden:

  • Het eigen risico gaat ook gelden voor de huisarts. De patiënt krijgt hiermee een boete op ziek zijn en veel mensen zullen niet meer op tijd naar de huisarts gaan. Met alle gevolgen van dien.
  • Een verhoging van het eigen risico tot 500 euro, omdat iedereen 10% van een behandeling in het ziekenhuis of bij de psychiater zelf moet betalen, met een maximum van 150 euro per jaar. Hiermee is de eigen bijdrage voor de GGZ dus gewoon weer terug. Deze eigen bijdrage betekent gewoon een verhoging van het eigen risico, maar om verwarring te scheppen wordt het anders genoemd. De straf op ziek worden wordt dus nog groter en een rekening van 1000 euro per gezin is straks geen uitzondering.
  • Ook wordt de sloop van de ouderen- en gehandicaptenzorg en de thuiszorg, betaald uit de AWBZ, radicaal ingezet De toekomst voor ouderen thuis en voor bewoners van zorginstellingen is volledig ongewis. De hele thuiszorg gaat naar de gemeenten. De ervaringen met de gemeentelijke thuiszorg, waarbij medewerkers geconfronteerd worden met salarisverlaging en mensen thuis met steeds wisselende gezichten en steeds minder uren hulp, doet de angst om het hart slaan. Of de verpleeghuiszorg naar de zorgverzekeraars gaat of niet, is ongewis. Zeker is dat je geen betere zorg krijgt door gemeenten en zorgverzekeraars een zak geld te geven en het verzekerde recht af te schaffen. De huidige thuiszorg in de Wmo laat al zien dat dit tot willekeur leidt en de zorgverzekeraars hebben vooral eurotekens in hun ogen en zien ouderen als kostenpost.
  • De marktwerking in de zorg gaat door. Zorginstellingen en zorgverzekeraars blijven met elkaar concurreren en winst maken over de rug van de patiënt en de premiebetaler.
  • De toekomst van de kleinere streekziekenhuizen is volledig onzeker en ook zijn er plannen om Academische Ziekenhuizen te korten op het budget. Allemaal om ‘de kwaliteit te bevorderen’ maar niet heus.
  • De macht van zorgverzekeraars wordt niet ingedamd, maar zelfs vergroot. Er zijn plannen dat zorgverzekeraars zelfs zorginstellingen mogen overnemen.
  • De zorgverzekeraar gaat volledig bepalen naar welk ziekenhuis of welke arts je moet, omdat de mogelijkheid van een restitutiepolis op de helling staat. Wil je naar een arts van je eigen keuze, dan betaal je dat maar zelf, als je dat kunt natuurlijk.

Deze plannen slaan bij mij in als een bom. De zorg wordt van deze plannen niet beter bereikbaar, de rekening wordt niet eerlijker verdeeld en er komt geen einde aan de ziekmakende marktwerking. Hoe kan de PvdA hiermee akkoord gaan? Natuurlijk ga ik ze om opheldering vragen, maar graag hoor ik eerst van u wat u vindt van deze plannen!