Lustrumviering: 'Hoe (de)centraal staat Europa?', Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 20 november 2019
kalender
datum 2 november 2012 14:30 - 16:45
plaats Den Haag
locatie Huis van Europa†i Toon locatie
aanwezigen J.W.E. (Liesbeth) Spies†i, K.M.H. (Karla) Peijs†i, A.G. (Gerard) Schouw†i, J.W. (Jan-Willem) Holtslag†i, M.A. (Marijke) van Hees†i, J. (Judith) Sargentini†i e.a.
organisatie Kenniscentrum Europa decentraal

Kenniscentrum Europa decentraal organiseert op vrijdagmiddag 2 november 2012 in het Huis van Europa te Den Haag zijn tienjarig bestaan. Wij nodigen u van harte uit om deze tweede lustrumviering bij te wonen. 

Interbestuurlijke verhoudingen 

Centraal tijdens deze lustrumviering staan de interbestuurlijke verhoudingen tussen de Europese Unie†i, de Rijksoverheid en de decentrale overheden. Hoe  waren de interbestuurlijke verhoudingen aangaande Europese, decentrale themaís  tien jaar geleden en (hoe) zijn deze veranderd? Staat Europa tegenwoordig voldoende centraal bij decentrale overheden? Of wordt toch vooral nog door het Rijk gereguleerd hoe Europese regelgeving zou moeten inwerken op gemeenten, provincies en waterschappen? 

We kijken naar deze vragen aan de hand van Europese dossiers die afgelopen tien jaar prominent op de decentrale agenda hebben gestaan. Maar ook staan we stil bij actualiteiten als de Wet HOF (Wet Houdbaarheid OverheidsfinanciŽn), de Wet NErpe (Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten) en het invoeren van het verplichte schatkistbankieren. 

Tot slot blikken we vooruit. Welke veranderingen staan ons te wachten in de verhouding tussen Europa, het Rijk en de decentrale overheden? Zou in de toekomst de verantwoordelijkheid voor de omzetting van Europees recht en beleid wellicht bij de uitvoerende decentrale overheden moeten liggen? 

Deze en andere vragen behandelen (de)centrale bestuurders in de vorm van keynote speeches en een levendige paneldiscussie.

Programma

14.30 uur                      

                        Inloop met koffie en thee

15.00 uur                      

                        Keynote speeches

                        Liesbeth Spies†i, Demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

                        Karla Peijs†i, Commissaris van de Koningin in Zeeland - uitgenodigd 

 15.45 uur                      

                        Paneldiscussie onder leiding van Ruben Maes

                        Marijke van Hees†i, Wethouder gemeente Enschede

                        Judith Sargentini†i, EuroparlementariŽr

                        Gerard Schouw†i, Tweede Kamerlid 

                        Jan-Willem Holtslag†i, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

                        Lida Schelwald, bestuurder bij waterschap Zuiderzeeland

16.45 uur

                        Afsluitende borrel 

Deelname 

Het bestuurlijke lustrumcongres wordt gevierd met bestuurders vanuit decentrale overheden, het Rijk, wetenschappers, (Euro)parlementariŽrs en andere genodigden. Let op: Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar a.toeters@europadecentraal.nl.


1.

Meer over...