Kies 10

Met dank overgenomen van T. (Tofik) Dibi i, gepubliceerd op maandag 30 juli 2012.

Kies 10. Omdat we in onze levens altijd naar een 10 moeten streven. Omdat we voor onze idealen risico’s moeten nemen. Omdat GroenLinks minimaal 10 zetels verdient.

Op de middelbare school leerde ik bij Grieks de betekenis van het woord autonomie: eigen wetten opleggend. Autonomie staat tegenover heteronomie, waarbij heteronomie betekent dat niet jijzelf, maar iets of iemand anders jou de wet voorschrijft. Dat kan bijvoorbeeld de groep zijn waartoe je behoort, dat kunnen dominante religieuze interpretaties of politieke opvattingen zijn, maar ook je sociaal-economische positie en fysieke of geestelijke gesteldheid. Autonome mensen willen over hun eigen leven beschikken. Dat is niet ikke ikke ikke en de rest kan stikken, maar de behoefte van elk mens om zelfstandig en onafhankelijk keuzes te maken. De behoefte aan menselijke waardigheid.

De herinnering aan mijn lessen Grieks werpt voor mij een andere blik op de recente peilingen. Peilingen die volgens onder andere TNS NIPO uitwijzen dat als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden zouden worden, Europa een veel belangrijker rol speelt in de motieven van kiezers dan in 2006 en 2010 het geval was. Europa komt hiermee na de klassieke verkiezingsthema’s economie, zorg en sociale zekerheid op nummer 4. Volgens TNS NIPO ‘spelen sociaal-culturele onderwerpen zoals bestrijding van criminaliteit en terrorisme en integratie van allochtonen momenteel duidelijk een minder grote rol.’

Zonder iets af te willen doen aan kiezersonderzoek en het belang van economie en andere verkiezingsthema’s, ben ik ervan overtuigd dat deze verkiezingen net als in de jaren ’00 in essentie over precies hetzelfde thema gaan. Over autonomie. In de jaren ’00 werd die autonomie, volgens vele Nederlanders bedreigd door de 3 i’s: immigratie, integratie en islam. Nu voelen velen van diezelfde Nederlanders een soortgelijke vervreemding, maar dan veroorzaakt door de economie en Europa. De plaats van moslims en migranten als dreiging voor de identiteit en soevereiniteit van Nederland is simpelweg ingenomen door bankiers en ‘Brusselse bureaucraten’. Same script, different cast. Het is uiteindelijk altijd de behoefte aan zelfbeschikking en zelfontplooiing die de meeste mensen motiveert.

De zoektocht naar autonomie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sociale, culturele, economische, religieuze, maar ook fysieke omstandigheden kunnen grote invloed hebben op het perspectief op individuele vrijheid. Daarom streeft GroenLinks naar een samenleving die mensen zoveel als mogelijk in staat stelt zichzelf te ontwikkelen. Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet alleen om het claimen van de eigen autonomie, maar ook te vechten voor die van een ander.

Met deze boodschap van vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid wil ik een persoonlijk en vrijzinnig accent leggen in de verkiezingscampagne. Echte vrijheid is opkomen voor de vrijheid van jezelf en van een ander. Ook als je fundamenteel van mening verschilt. Ook als de ander ver van je vandaan is. Ook als je er niets voor terugkrijgt. Dat is voor mij de essentie van GroenLinks.

Ik hoop dat de komende weken als het verkiezingsgeweld losbarst en er met begrotingsunies, exploderende zorguitgaven, soevereiniteit, euro’s, neuro’s en zeuro’s gesmeten wordt, we niet vergeten waarom we politiek bedrijven. Voor autonomie. De leidraad van elke politicus. De basisbehoefte van elk mens.