Motie over een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Deze motie i is onder nr. K toegevoegd aan wetsvoorstel 33290 - Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd); Motie over een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
Document­datum 11-07-2012
Publicatie­datum 11-07-2012
Nummer KST33290K
Kenmerk 33290, nr. K
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 290

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

K

MOTIE VAN HET LID NOTEN C.S.

Voorgesteld 10 juli 2012

De Kamer overwegend, dat het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenricht-leeftijd een doorwerking heeft in een veelheid van wet- en regelgeving,

overwegend, dat het wetsvoorstel tal van betrokken uitvoeringsorganisaties, waaronder pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, sociale partners en verzekeraars, voor omvangrijke invoeringsvraagstukken plaatst,

overwegend, dat het wetsvoorstel een aantal toekomstige AOW-ers voor een financiële overgangsproblematiek plaatst die men redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien,

overwegend, dat een dergelijk wetsvoorstel een zorgvuldige behandeling verdient,

overwegend, dat een zorgvuldige toetsing op uitvoerbaarheid en consistentie met overige wetgeving gewenst is,

spreekt uit, dat de korte tijd die beschikbaar was voor behandeling onwenselijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noten

Thissen

Elzinga

Linthorst

De Lange

Nagel

Vlietstra

Postema


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.