Democratisch Politiek Keerpunt gaat van start

Met dank overgenomen van Trots op Nederland i, Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) i, gepubliceerd op dinsdag 19 juni 2012.

Op dinsdag 19 juni 2012 heeft Hero Brinkman tijdens een persconferentie in Nieuwspoort de naam waaronder de samenwerking tussen Trots op Nederland en de Onafhankelijke Burger Partij mee gaan doen aan de verkiezingen op 12 september 2012.

Na een ledenraadpleging onder Trots op Nederland leden is de naam: Democratisch Politiek Keerpunt (DPK)

Hieronder kunt u de spreektekst van Hero Brinkman lezen:

Beste mensen,

Dank voor uw aanwezigheid.

Ik zal om te beginnen de aanwezigen achter de tafel even voorstellen.

Rechts van mij zit Ben Groos, Ben is deelraadslid namens Leefbaar Rotterdam, in de deelraad Prins Alexander, daarnaast zit Rudy Reker, hij is fractievoorzitter van de enige overgebleven exponent van de LPF in de mooie gemeente Eindhoven.

Links van mij zit een man met wie ik de afgelopen weken een zeer goede band heb opgebouwd Theo Reijnen voorzitter ad interim van Trots en gemeenteraadslid van Grave, naast Theo zit Mariska van Wijnen, bestuurslid van Trots en daarnaast Taco Scargo, ook bestuurslid van Trots en gemeenteraadslid van Purmerend. Onze persvoorlichter en leider van deze persconferentie is Carlo Strijk.

Beste mensen,

Sinds ruim 2 weken zijn wij nu in volle vaart bezig met het fuseren van de Onafhankelijke Burger Partij met Trots en ik kan u vertellen dat deze fusie zeer voorspoedig verloopt. Onze fusie is een historisch moment in de parlementaire geschiedenis. Nog nooit hebben 2 partijen op rechts besloten een fusie aan te gaan en ik ben er dan ook erg blij mee hier deze fusie te kunnen presenteren. Eindelijk kunnen we die verhalen over de versplintering op rechts tegenspreken. Hoezo versplintering? Aan deze tafel zitten niet voor niets exponenten van allerlei rechts liberale partijen die lokaal hun sporen meer dan verdiend hebben. Dit is wat ik wil uitdragen, een partij die bindt en bemint.

Binnen de fusiebesprekingen is besloten een nieuwe partij op te richten met een compleet nieuwe naam. Een naam die recht doet aan onze huidige politieke situatie en die voor een ieder herkenbaar is.

Ik ben dan ook zeer verheugd jullie de naam van onze nieuwe partij te mogen onthullen. De naam begint met het woord dat voor mij uiteindelijk de reden is geweest om de PVV te verlaten en vervolgt met een omschrijving van de huidige politieke status.

De partij zal dan ook heten:

Democratisch Politiek Keerpunt.

Wij zijn democraat in hart en nieren en overtuigd dat democratie het beste van alle systemen is om een land te besturen. Politiek Keerpunt is de noodzakelijke status waarin we nu verkeren. Op allerlei fronten bevinden we ons op een politiek keerpunt. Europa, ons monetaire stelsel, ons politieke systeem en het vertrouwen van de burger in de politiek, in de zorg en onderwijs.

Onze nieuwe partij verbroedert en ook lokaal sluiten steeds meer partijen zich bij ons aan. Ik doe der halve meteen een oproep aan al die lokale partijen die met een klassiek liberale grondslag zich in de landelijke politiek niet vertegenwoordigd weten. Zij zijn altijd welkom bij ons. Samen met de lokale kwaliteit en infrastructuur van Trots ben ik overtuigd van een zeer krachtig geluid op rechts. Dat dit nodig is moge duidelijk zijn, het gat op rechts is megagroot. De PVV is financieel economisch even links als de SP en de VVD heeft haar aloude achterban van de ondernemer binnen het MKB en de hardwerkende burger keihard in de steek gelaten. Het pluche kleeft aan de VVD en men is kennelijk tot alles bereid om maar te kunnen regeren.

Wij hebben afgesproken in diverse gezamenlijke commissies de fusie verder gestalte te gaan geven. Alle onderdelen van de fusie die wij nu initiëren zullen in het kader van de verkiezingen gaan staan. Dat betekent dat we de beide programma’s zullen gaan samenvoegen in een gezamenlijke programmacommissie, alsmede de beide kandidatenlijsten tot 1 lijst gaan integreren. De overige fusie werkzaamheden die niet direct gelieerd zijn aan de verkiezingen zullen we na de verkiezingen laten plaats vinden. Ik kan u mededelen dat het Democratisch Politiek Keerpunt met een grote lijst van zeer goed gekwalificeerde en gescreende kandidaten zal komen. Ik spreek de hoop uit dat de samenvoeging van het programma ongeveer 2 a 3 weken zal duren en dat wij dit programma dan ook kunnen gaan presenteren.

Over het programma gesproken. Ik wil u graag wijzen op een viertal zeer belangwekkende pagina’s van het programma van Trots in 2010, genaamd “Vertrouwen en handhaven”

Deze 4 pagina’s geeft een omschrijving over de economie en de financiële crisis waarin Nederland zich toen bevond. Het is 2 jaar geleden geschreven, maar ik kan u vertellen, het is verbazingwekkend welke voorspellende waarde deze pagina’s hebben gehad. De schrijver van deze pagina’s was drs. Sander Boon, waarmee wij ook contact hebben gehad. Niet geheel toevallig ook de schrijver van het boek :”De geldbubbel” dat deze maand is uitgekomen. Ik heb kopieën gemaakt van deze 4 pagina’s en ik adviseer u deze te lezen. In het kort komt het erop neer dat de overheid in volume exponentieel is gegroeid de afgelopen eeuw. Maakte de overheid in 1900 nog 10% van de uitgaven als percentage van het nationaal inkomen uit, in 1950 steeg dit naar 24% en in 2002 was dat al 52% van het nationaal inkomen. Nu zitten wij bijna op de 60%. Dat betekent dat van elke euro die u verdient er 60 eurocent tegenover staat die de overheid uitgeeft. De overheid teert op de zak van de samenleving en dat is ook precies de reden dat wij aangeven dat de overheid in haar eigen vet moet snijden. De overheid moet de tering naar de nering zetten. Het Democratisch Politiek Keerpunt vindt het a-sociaal de huidige en ook komende bezuinigingen af te wentelen op de diverse groepen in de samenleving in de vorm van lastenverzwaringen. Het is de overheid die uit zijn voegen is gegroeid en op onze zakken teert en nu is dan ook het keerpunt aangebroken waarin zij moeten afslanken.

Tenslotte wil ik nog iets kwijt over de huidige situatie in Europa. Iedereen is namelijk in een soort hosanna stemming na de verkiezingen in Griekenland, maar ik verzeker u, dit is enkel uitstel van executie. Griekenland zal vallen en als Griekenland niet vrijwillig de euro verlaat zullen wij ze een handje moeten helpen. We zien allemaal wat er nu gaat gebeuren. Griekenland heeft aangegeven opnieuw te willen onderhandelen. Dat betekent ongetwijfeld meer uitstel en meer steun. Het Democratisch Politiek Keerpunt meent dat we in Europa recht moeten doen aan de huidige politieke verhoudingen en de economische realiteit in Europa en verbintenis moet gaan zoeken met die rijke West-Europese landen teneinde uit de monetaire unie te stappen en gezamenlijke een nieuwe munteenheid in het leven te roepen. Het Democratisch Politiek Keerpunt is een groot voorstander van de Neuro en is overtuigd dat het nu ook een keerpunt in de historie van Europa moet zijn om voor deze keuze te gaan. Het democratische Politiek Keerpunt gaat voor gezamenlijkheid, en voor de sterkst mogelijke variant voor Nederland.

Dank u wel!