Brief regering; Schriftelijke reactie NMa op hoorzittingen prijsvorming in de agri-nutriketen - Prijsvorming in de agro-nutriketen

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32266 - Prijsvorming in de agro-nutriketen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Prijsvorming in de agro-nutriketen ; Brief regering; Schriftelijke reactie NMa op hoorzittingen prijsvorming in de agri-nutriketen
Document­datum 06-04-2010
Publicatie­datum 15-02-2012
Nummer KST322663
Kenmerk 32266, nr. 3
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 266

Prijsvorming in de agro-nutriketen

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2010

Tijdens de hoorzittingen over prijsvorming in de agri-nutriketen van 11, 17 en 18 februari jl. is onder meer gesproken over het NMa-rapport «Prijsvorming in de agri- en foodsector» en de rol van de NMa in relatie tot de voedselsectoren. Ten aanzien van de aansluiting tussen de verkoopprijs van de groothandel en de inkoopprijs van de supermarkten alsmede de achtergrond van het hanteren van het gezinsinkomen bij de primaire producenten, bestaat bij de NMa de wens enige gebleken onduidelijkheid weg te nemen. In de bijlage treft u deze verduidelijking te uwer informatie aan.1

De minister van Economische Zaken, M. J. A. van der Hoeven

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.