33145 NL - wetsvoorstel
Inkorten van het studentenreisrecht en vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 januari 2012 ingediend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Zijlstra i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het studentenreisrecht in te korten, de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar te laten vervallen en enkele technische onvolkomenheden te herstellen.

Dit voorstel was tot de vierde nota van wijziging d.d. 25 mei 2012 geheten: Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel en het aanbrengen van enkele vereenvoudigingen in het studiefinancieringsstelsel.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het inkorten van het studentenreisrecht, het vervallen van de bijverdiengrens voor ondernemers in hun laatste studiejaar en het herstel van enkele technische onvolkomenheden

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 15 amendementen ingediend.

3.

Documenten

(55 stuks)

2 23 januari 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST331451
Koninklijke boodschap
 
2 23 januari 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST331452
Voorstel van wet
 
2 23 januari 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST331453
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.