33138 - Samenvoeging van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 januari 2012 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Spies i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland samen te voegen.

1.

Volledige titel

Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland

 

2.

Documenten

(17 stuks)

2 9 januari 2012, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST331381
Koninklijke boodschap
 
2 9 januari 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST331382
Voorstel van wet; Voostel van wet
 
2 9 januari 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST331383
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.