Eerlijk speelveld

Met dank overgenomen van E. (Erik) Ziengs i, gepubliceerd op donderdag 8 december 2011.

Ik heb van Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie gedaan gekregen, dat hij de soms idiote verschillen in landelijke, regionale en gemeentelijke wet- en regelgeving gaat aanpakken. En dat zal een keer tijd worden ook. Want nu nog bestaan er vaak grote onderlinge verschillen in regels tussen, bijvoorbeeld, landelijke en regionale overheden. En bedrijven ondervinden daardoor oneerlijke concurrentie.

Als wetten en regels op regionaal niveau met elkaar conflicteren, dan moet er een eenduidige oplossing komen. Waarbij vooral lagere overheden (Gemeentes) voor een oplossing dienen te zorgen. Zij hebben dan de keuze tussen regels aanpassen of regels samenvoegen. Zodat er niet langer sprake is van verschillen in uitvoering en handhaving. Provincies en Gemeentes moeten ook zelf actief aan de bak om te zorgen voor meer uniformiteit in de regelgeving.

Over dit soort zaken is met Maxime Verhagen goed te onderhandelen. We hebben in hem in zeer actieve, zeer productieve Minister van Economische Zaken. Met een gezonde hekel aan overbodige regeltjes en verordeningentjes. Dus samen zijn we druk in de weer om de regeldrift van de overheid tot een absoluut minimum terug te brengen. Mocht u nog last hebben van misplaatste en ongebreidelde regeldrift van de Overheid, schroom niet om contact op te nemen: e.ziengs@tweedekamer.nl Dan gaan we direct kijken wat we er aan kunnen doen.

Bedrijven hebben recht op een overzichtelijke regelgeving en een ‘level playing field’. Er mag niet langer sprake zijn van oneerlijke concurrentie tussen bedrijven vanwege verschillen in regionale regels. Ik ben nu met de Minister in de slag om ervoor te zorgen, dat er een apart meldpunt komt voor oneerlijke concurrentie vanuit de Overheid. Zodat de Overheid niet dingen gaat doen, die beter door marktpartijen en ondernemers kan worden gedaan.

We blijven knokken.

Groet vanaf het Binnenhof

Erik Ziengs