Motie; Motie Smilde c.s. over de introductie van uitkomstfinanciering - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Deze motie i is onder nr. 45 toegevoegd aan .

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012; Motie; Motie Smilde c.s. over de introductie van uitkomstfinanciering
Document­datum 11-11-2011
Publicatie­datum 11-11-2011
Nummer KST138218
Kenmerk 33000 XVI, nr. 45
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 45

MOTIE VAN HET LID SMILDE C.S.

Voorgesteld 10 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kwaliteit van zorg en doelmatigheid hand in hand gaan en dat dit alleen mogelijk is als de daadwerkelijke medische resultaten van zorg bekostigd worden;

overwegende, dat dit alleen mogelijk is wanneer er inzicht is in de kwaliteit van de medische resultaten – kwaliteitstransparantie – waardoor het mogelijk wordt de focus te verleggen naar het maximaliseren van de waarde van zorg;

overwegende, dat hiervoor een breed gedeelde en breed gedragen visie moet zijn over wat goede zorg is, met indicatoren die de daadwerkelijke medische resultaten van de geleverde zorg meten;

overwegende, dat het Kwaliteitsinstituut daarbij een aanjagende rol kan spelen;

roept de regering op, in overleg met alle partijen te komen tot een breed gedeelde en breed gedragen visie met als uitkomst de introductie van uitkomstfinanciering uiterlijk in 2020, liefst eerder en de Kamer hierover voor de volgende begrotingsbehandeling te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smilde

Mulder

Gerbrands

Van der Staaij

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Voortman

Dijkstra


 
 
 
 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.