Richtlijn 2001/34 - Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 19 juli 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

De richtlijn is op 6†juli†2001 gepubliceerd en is op 26†juli†2001 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

OfficiŽle titel RichtlĀn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd
Origineel voorstel COM(2000)126 NLEN
interinstitutioneel nummer†i 2000/0174(COD)
EURlex-code†i 32001L0034
Rechtsinstrument Richtlijn
Gericht aan Lidstaten Europese Unie
Datum besluit 28-05-2001
Datum bekendmaking†i 06-07-2001
Datum inwerkingtreding†i 26-07-2001; in werking datum publicatie + 20 zie art 112
Datum einde geldigheid 31-12-9999

3.

Wettekst

Avis juridique important

|

4.

32001L0034

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd

Publicatieblad Nr. L 184 van 06/07/2001 blz. 0001 - 0066

Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de Raad

van 28 mei 2001

betreffende de toelating van effecten tot de officiŽle notering aan een effectenbeurs en de informatie die over deze effecten moet worden gepubliceerd

INHOUD

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 44 en artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť(1),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag(2),


Lees meer
Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de samenvatting van wetgeving, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.