33003 NL - wetsvoorstel
Belastingplan 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 september 2011 ingediend door de minister van Financiën, De Jager i, en de staatssecretaris van Financiën, Weekers i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere« wetten (Belastingplan 2012)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vijf nota's van wijziging en 24 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 25 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(158 stuks)

2 30 september 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST330031
Koninklijke boodschap
 
2 30 september 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330032
Voorstel van wet
 
2 30 september 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330033
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.