Grondwetgeving in behandeling - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 28 september 2020
kalender

Grondwetgeving in behandeling

Met dank overgenomen van Nederlandse Grondwet 2018.

Bij de Staten-Generaal i zijn op dit moment dertien wetsvoorstellen voor wijziging van de Grondwet in behandeling.* Zes daarvan zijn een initiatief van Tweede Kamerleden, vijf zijn door de regering ingediend.

Via het dossiernummer is in onderstaande tabel de voortgang van een wetsvoorstel te volgen.

1.

In behandeling

 

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wacht op tweede lezing

     

Toevoeging van een bepaling over het recht op een eerlijk proces i

34.517 i

regering

2016

Toevoeging van een bepaling dat de Grondwet de grondrechten en democratische rechtsstaat beschermt i

34.516 i

regering

2016

Modernisering brief-, telefoon- en telegraafgeheim i

33.989 i

regering

2014

Eerste lezing EK

     

Herijking tweede lezing grondwetswijziging i

35.419 i

regering

2020

Kiescollege Eerste Kamer niet ingezetenen i

35.418 i

regering

2020

'Handicap' en 'hetero- of homoseksuele gerichtheid' als antidiscriminatiegronden i

32.411 i

initiatief

2010

Correctief referendum i

35.129 i

initiatief

2019

Eerste lezing TK

     

Zittingsduur Eerste Kamer i

35.532 i

regering

2020

Tweede lezing Grondwetsherziening in Verenigde Vergadering i

35.533 i

regering

2020

Constitutionele verankering EU-lidmaatschap i

35.202 i

initiatief

2019

Uitbreiding kiesrechtuitsluiting en verbod meervoudige nationaliteit ambtsdragers i

35.144 i

initiatief

2019

Modernisering rol van de Koning i

32.866 i

initiatief

2011

De rol van de Koning bij kabinetsformaties i

32.867 i

initiatief

2011

*Naast deze dertien voorstellen is ook voorstel in eerste lezing i afgerond om een aantal inmiddels uitgewerkte overgangsbepalingen, zogenoemde additionele artikelen, vervallen te verklaren. Dit voorstel wacht nu op tweede lezing.

 

Internetconsultatie afgerond

dossier

initiatief/ regering

jaar

Wijziging voordracht benoeming leden Hoge Raad i

-

regering

2019

2.

Ontwikkelingen in 2019

Het wetsvoorstel i tweederdemeerderheidsvereiste voor de goedkeuring van Europese verdragen is op 9 april 2019 door de Eerste Kamer verworpen.

Het in 2006 ingediende initiatiefvoorstel tot het opnemen in de Grondwet van een zorgplicht voor dieren i is op 15 januari 2019 ingetrokken.