Pal voor kunst

Met dank overgenomen van J. (Jetta) Klijnsma i, gepubliceerd op vrijdag 23 september 2011.

Dit kabinet gaat beroerd om met de kunsten in Nederland. We hebben veel om trots op te zijn maar dit kabinet wil vooral snoeien in zogenaamde ‘linkse hobby’s’. Dat is onverantwoord. De toon waarop de kunsten worden weggezet is onacceptabel. Het gaat ook allemaal pijlsnel; daardoor kan er niet goed op de bezuinigingen worden geanticipeerd. Bovendien wordt er vooral gekozen voor topgezelschappen; de talentontwikkeling staat onder druk en productiehuizen krijgen geen geld meer.

Deze ontwikkelingen waren ook de reden dat ik op Prinsjesdag een fraaie hoed wilde lenen van het Theater Instituut Nederland. Door deze hoed te dragen, die eerder figureerde in de operaproductie Dido en Aeneas uit 1976 van de Nederlandse Operastichting, wil ik duidelijk maken dat er zoveel moois te zien en te horen is in Nederland.

Ik wil hiermee ook een statement maken tegen de afbraak van culturele instellingen als het TIN en de harde toon waarop het debat daarover gevoerd wordt door dit kabinet.

Door de naweeën van de bankencrisis moet er helaas worden bezuinigd en daaraan kunnen de kunsten niet geheel ontkomen. Maar de voorgenomen bezuinigingen op de podiumkunsten en de beeldende kunsten zijn zeven maal zo hoog als over de andere rijksuitgaven en daarmee disproportioneel. Ze staan haaks op de visie die de PvdA heeft over de rol van de kunsten in een samenleving. Cultuur kan mensen binden, kan een maatschappij mooier en meer open maken. Door de kunsten leer je kritisch denken. Het is belangrijk dat alle Nederlanders, zonder drempel, kunnen genieten en leren van de kunsten.

De Cultuurkaart laat jaarlijks 900 000 Nederlandse scholieren kennis maken met kunst en cultuur en is daarom van grote maatschappelijke waarde. De kaart mag daarom niet verloren gaan. Evenmin mogen jeugdtheater en jeugddans onder vuur liggen. Voor de popmuziek moet ruimte blijven. De Partij van de Arbeid wil daarom de bezuinigingen vier maal zo laag doorvoeren als nu door het kabinet voorgesteld.

De PvdA accepteert voor 2012 niet meer dan 10 miljoen bezuinigingen. Voor de jaren daarna in een oplopende reeks naar een structurele bezuiniging van 50 miljoen in plaats van de voorgenomen 200 mln. Dat betekent een veel geringer generieke korting dan de voorgenomen 5% en een aanzienlijk lagere bezuiniging op de basisinfrastructuur dan de voorgenomen 123 mln.

Daarnaast wil de PvdA de Btw-verhoging (van 6 naar 19%) op podiumkunsten terugdraaien. Die verhoging is strijdig met alle economische wetten over de versterking van de eigen kracht van de sector. Daarmee is op jaarbasis een bedrag gemoeid van 70 mln. De financiële dekking voor deze plannen wordt gevonden in een verhoging van het belastingtarief voor jaarinkomens boven € 150.000.

De PvdA staat pal voor kunst en cultuur voor álle Nederlanders en niet alleen voor de elite.