Motie Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Deze motie i is onder nr. 19 toegevoegd aan wetsvoorstel 32264 - Instelling van de kansspelautoriteit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit; Motie; Motie Bouwmeester c.s. over geen vergunning voor illegale aanbieders van kansspelen
Document­datum 08-09-2011
Publicatie­datum 08-09-2011
Nummer KST3226419
Kenmerk 32264, nr. 19
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 264

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Nr. 19

MOTIE VAN HET LID BOUWMEESTER C.S.

Voorgesteld 7 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering overweegt vergunningen te gaan verstrekken met betrekking tot kansspelen via internet;

van mening, dat vergunninghouders de doelen van het kansspelbeleid, waaronder het doel van voorkomen van criminaliteit, moeten dienen;

van mening, dat illegale aanbieders van kansspelen via internet niet de eerstaangewezen partijen zijn om bovengenoemd doel te dienen;

van mening, dat de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) ook van toepassing moet zijn op de kansspelsector;

van mening, dat het illegaal aanbieden van kansspelen negatief moet meewegen bij een Bibobtoets;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouwmeester Van Toorenburg Kooiman


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.