IPO jaarcongres 2011, Haarlem - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 3 augustus 2020
kalender

IPO jaarcongres 2011, Haarlem

Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 oktober 2011
plaats Haarlem
locatie Theater de Philharmonie Toon locatie
aanwezigen J.W. (Johan) Remkes i, J.P.H. (Piet Hein) Donner i e.a.
organisatie IPO en de provincie Noord-Holland

IPO jaarcongrs 2011: Provincies aan zet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de provincie Noord-Holland organiseren het congres. De nieuwe Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn gekozen en benoemd, de collegeprogramma’s zijn klaar en er is een begin gemaakt met de uitvoering. Meer dan ooit zal de komende vier jaar de kracht van de provincies voor het voetlicht moeten komen. De provincies zijn aan zet! Daarbij kunnen provincies van elkaar leren. Het congres staat daarom in het teken van samen werken en samen delen. We brengen de kracht en de kwaliteit van provincies in beeld.

Daarvoor wordt onder meer een ‘Inspiratieparade’ gehouden, waar alle provincies voorbeelden presenteren van interessante werkwijzen. Kleinschalige en hoogwaardige geregisseerde ontmoetingen, waarvan u er twee bijwoont.

De indeling krijgt u bij de registratiebalie op het congres. Andere belangrijke onderdelen van het congres zijn de toespraken van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Piet Hein Donner, en de nieuwe voorzitter van het IPO, Johan Remkes.


1.

Meer over...