32865 (R1957) - Initiatiefvoorstel Wijziging van het Statuut van het Koninkrijk ter modernisering van de rol van de Koning (eerste lezing) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 22 mei 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1†september†2011 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Elissen (PVV)†i en Helder (PVV)†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging van het Statuut strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

1.

Volledige titel

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

 

2.

Documenten

(4 stuks)

2 1†september†2011, geleidende brief, 32865 R1957, nr. 1     KST328651
Geleidende brief
 
2 1†september†2011, voorstel van wet, 32865 R1957, nr. 2     KST328652
Voorstel van rijkswet
 
2 1†september†2011, memorie van toelichting, 32865 R1957, nr. 3     KST328653
Memorie van Toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.