Rendement uit investering (week 6)

Met dank overgenomen van C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i, gepubliceerd op zondag 28 augustus 2011.

Cynthia Ortega-Martijn is zes weken lang op bezoek in Curaçao, St. Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en vertelt u over haar bevindingen. Hier vindt u het verslag van haar zesde week vol werkbezoeken en bijzondere ontmoetingen op de eilanden St. Maarten.

Inmiddels ben ik alweer een paar dagen terug in Nederland. Ik kan terugzien op een intensieve, vermoeide, maar zeer vruchtbare tijd op de Caribische eilanden binnen het koninkrijk. Weer blijkt hoe belangrijk het is om uit eerste hand informatie te vergaren voor het Kamerwerk. In dit verslag een korte impressie van mij bezoek aan St. Maarten. Ik heb o.a. de minister-president, de waarnemend-gouverneur en de chef van het Kabinet gesproken. De gouverneur zelf was op dat moment niet op het eiland. De laatste drie dagen was ik terug op Curaçao voor mediaoptreden en om mij voor te bereiden op mijn terugreis naar Nederland. Helaas moest ik door griep het rustig aandoen.

Sint Maarten

Sint Maarten heeft sinds 2010 de status van autonoom land binnen het koninkrijk. Ik had graag de minister van financiën willen spreken, echter door het korte tijdbestek dat ik op het eiland was, was het niet meer in te plannen. Sint Maarten staat weer voor een aantal uitdagingen om de begroting van 2012 sluitend te krijgen. Om de begroting 2011 sluitend te krijgen heeft men de turn-overtax (een soort omzetbelasting) moeten verhogen van 3% naar 5%. Dit heeft een grote impact gehad op de economische groei, maar zeker ook op de koopkracht van de inwoners in St. Maarten en St. Eustatius en Saba die een groot deel van hun goederen en producten invoeren vanuit St. Maarten. Over dit laatste moet staatssecretaris Weekers met de regering van St. Maarten overleggen om te komen tot een consensus zodat er een stop komt op de inflatie op deze eilanden. Die inflatie is immers mede ingegeven door de doorrekening van deze turn-overtax in de kostprijzen.

St. Maarten beschikt nog onvoldoende over de benodigde infrastructuren en gekwalificeerd personeel om het land op te bouwen naar volwassenheid. Men staat dan ook voor enorme uitdagingen. Hoewel de Nederlandse regering tegemoet is gekomen met een meerkostenregeling is het moeilijk om gekwalificeerd personeel aan te trekken. Ook op het gebied van bestrijding van de criminaliteit is nog onvoldoende vooruitgang geboekt.

Criminaliteit

Mijn vraag of de criminaliteit is gereduceerd kon niet met zekerheid worden beantwoord. Volgens de politiecijfers schijnt er sprake te zijn van een lichte daling, echter criminaliteit in de onderwereld is met een aantal liquidaties enorm gestegen. Recent zijn er nog 3 mensen geliquideerd. Ook de bevolking heeft het gevoel dat de criminaliteit niet afneemt. Er wordt hard gewerkt om het aantal illegalen te reduceren, maar de resultaten zijn nog niet zichtbaar.

Economie

St. Maarten staat ook voor een aantal uitdagingen op het gebied van de economische ontwikkeling. Jammer genoeg liggen zij qua economische groei achter op de regio, zoals bekend werd gemaakt door de centrale Bank. Het investeringsklimaat is niet stabiel genoeg mede om investeerders aan te trekken. Ook blijkt dat Curaçao en St. Maarten hebben gezegd dat zij één Centrale Bank voor beide landen niet meer haalbaar achten. Er is, onder andere, geen overeenstemming bereikt over de munteenheid. Men zal komen worden met een plan van aanpak over hoe nu verder. Het komen tot één Centrale Bank is namelijk een afspraak vanuit het slotakkoord als onderdeel van de verkregen status.

Er liggen echter wel mogelijkheden voor economische ontwikkeling op St. Maarten. Ik heb een rondleiding gehad in de mooie haven van St. Maarten waar veel cruiseschepen met toeristen aanmeren. In mijn hotelkamer had ik prachtig uitzicht op deze haven. Ik heb een gesprek gehad met een manager en een enthousiaste projectleider over de ambities die zij hebben met de haven. St. Maarten wil graag een ‘groene haven’ worden. Mogelijkheden voor samenwerking om dit te realiseren met interessante partners uit Nederland worden onderzocht.

Het ziekenhuis

Ook heb ik een uitgebreide rondleiding gehad in het ziekenhuis van St. Maarten. Ik was zeer onder de indruk van de uitstraling van het ziekenhuis en het verplegend personeel. Ik wilde dit ziekenhuis graag bezoeken naar aanleiding van mijn bezoek aan Saba en St. Eustatius en de ontevredenheid die ik ben tegengekomen op het gebied van de gezondheidszorg. De inwoners kunnen voor allerlei medische ingrepen niet op St. Maarten terecht. Echter daar schijnt wel verandering in te komen. Ik werd geïnformeerd over de uitbreidingsplannen van het ziekenhuis, die zeker van toegevoegde waarde zullen zijn voor de inwoners van deze eilanden. Het wordt dan mogelijk om op kortere reisafstand meer medische handelingen te ondergaan. Hier ligt voor de Nederlandse regering een uitdaging om met de stichting die het ziekenhuis beheert samen op te trekken. In de toekomst zal het dan mogelijk worden om dichter bij huis kwalitatieve zorg te ontvangen. In mijn notitie zal ik hier op terugkomen.

Dankwoord

Ik wil dit verslag eindigen door mijn dankbaarheid uit te spreken aan al degenen die er aan hebben meegewerkt dat ik kan terugzien op een vruchtbare tijd. Mijn investering heeft hierdoor veel rendement opgeleverd voor mijn Kamerwerk voor de portefeuilles Koninkrijksrelaties en Binnenlandse zaken. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen die ik heb mogen ervaren en het enthousiasme waarmee ik ben ontvangen. Bovenal ben ik God dankbaar dat Hij mijn rots in de branding is bij moeilijke omstandigheden en mij op een wonderbaarlijk manier weer Zijn liefde en ontferming heeft laten zien. Want naast de vele werkbezoeken en gesprekken heb ik ook tijd genomen om kerkdiensten te bezoeken, bezinningsmomenten te nemen om de Heer te zoeken, te bidden om Zijn leiding, wijsheid en kracht om alles tot een goed einde te brengen. God is getrouw, aan Hem alle eer!