32849 NL - ongeclassificeerd
Mijnbouw

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Mijnbouw

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 99 moties ingediend.

3.

Documenten

(403 stuks)

V 21 juli 2011, 32849     BLG123603
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport" (bijlage bij 32849,nr.1) - Rapport "Zoutwinning Frisia Zout B.V. te Harlingen
 
V 21 juli 2011, 32849     BLG123604
Afschrift van brief van de Mijnraad aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie d.d. 25 maart 2011 inzake de vergunningaanvraag (bijlage bij 32849,nr.1) -
 
V 21 juli 2011, 32849     BLG123605
Afschrift van brief van de technische commissie bodembeweging aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 februari 2011 inzake de vergunning zoutwinning (bijlage bij 32849,nr.1) -
 
V 21 juli 2011, 32849     BLG123606
Afschrift van brief van het Staatstoezicht op de Mijnen aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 mei 2011 inzake de vergunning zoutwinning (bijlage bij 32849,nr.1) -
 
V 21 juli 2011, 32849     BLG123607
Afschrift van brief van TNO Bouw en Ondergrond aan het ministrie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 september 2010 over de vergunningaanvraag (bijlage bij 32849,nr.1) -
 
V 21 juli 2011, 32849     BLG123608
Afschrift van brief van TNO Bouw en ondergrond van 7 september 2010 inzake ruimte voor zoutwinning Komberging (bijlage bij 32849,nr.1) -
 
2 21 juli 2011, brief, nr. 1     KST328491
Brief regering; Voorgenomen besluitvorming over twee winningsvergunningaanvragen van Frisia Zout
 
2 21 oktober 2011, brief, nr. 2     KST328492
Brief regering; Stand van zaken met betrekking tot schaliegas en gasopslag Bergermeer
 
2 1 november 2011, brief, nr. 3     KST328493
Brief regering; Reactie op twee brieven over de zoutwinning in Noordwest-Friesland
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.