Afschrift van brief van de technische commissie bodembeweging aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 februari 2011 inzake de vergunning zoutwinning (bijlage bij 32849,nr.1)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Afschrift van brief van de technische commissie bodembeweging aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 februari 2011 inzake de vergunning zoutwinning (bijlage bij 32849,nr.1)
Document­datum 21-07-2011
Publicatie­datum 21-07-2011
Nummer BLG123605
Kenmerk 32849
Externe link originele PDF
Originele document in PDF
 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.