Brief regering; Uitstelbrief wetsvoorstel omroepdistributie - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Deze brief is onder nr. 199 toegevoegd aan wetsvoorstel 32500 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011; Brief regering; Uitstelbrief wetsvoorstel omroepdistributie
Document­datum 04-07-2011
Publicatie­datum 04-07-2011
Nummer KST32500VIII199
Kenmerk 32500 VIII, nr. 199
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 500 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011

Nr. 199

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 juni 2011

Ik heb uw Kamer toegezegd om voor de zomer een voorstel te doen voor wijziging van de regels voor kabeldistributie in de Mediawet. De wetswijziging moet een langlopende discussie beëindigen over lokale programmaraden die adviseren over de samenstelling van het basispakket op de kabel.

Met deze brief informeer ik u dat ik over dit onderwerp na de zomer een brief zal sturen aan uw Kamer. Er zijn twee redenen voor uitstel.

Ten eerste heeft mijn departement aan TNO en IVIR (Instituut Voor Informatie Recht) opdracht gegeven voor een analyse van ontwikkelingen rondom distributie van audiovisuele media en van relevante wetgeving in andere landen en de Europese Unie. De uitkomsten van dit onderzoek wil ik betrekken bij mijn voorstel voor wijziging van de Mediawet op het gebied van omroepdistributie. Het eindrapport zal in september beschikbaar zijn.

Ten tweede komt OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit) deze week met een marktanalysebesluit over de kabel. Hoewel er geen directe relatie is met de Mediawet, acht ik het verstandig de marktanalyse van OPTA mee te nemen in de brief over wijziging van de Mediawet.

In de brief zal ik tevens ingaan op een amendement dat uw Kamer op 21 juni j.l. heeft aangenomen bij de behandeling van de wijziging van de

Telecommunicatiewet ter implementatie van de herziene telecommunica-tierichtlijnen. Dit amendement strekt tot wijziging van de Mediawet om wederverkoop op de kabel te regelen.1

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Kamerstukken II, 2011–2012, 32 549, nr. 28.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.